National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan centralni Erasmus+ informativni dan 2023. godine

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, danas je održan nacionalni Erasmus+ informativni dan u prostorijama zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Sa budžetom od 4.3 billion EUR za narednu godinu, Erasmus+ nastavlja da pruža podršku ustanovama visokog obrazovanja i studentima, kao i drugim ciljnim grupama. Saradnja u okviru programa Erasmus+ nastaviće da okuplja ljude i organizacije kako bi zajednički radili na 4 prioriteta programa Erasmus+: inkluzija, aktivno građanstvo i demokratsko učešće, inkluzija i zelena ekonomija. Mogućnosti saradnje u okviru programa Erasmus+ pružaju podršku raznim vrstama projekata od malih partnerstava za saradnju pa sve do inicijative Evropski univerziteti.

Cilj informativnog dana bio je predstavljanje rezultata Crne Gore u okviru prethodnog Erasmus+ poziva, predstavljanje novoodobrenih projekata Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju u okviru prethodnog poziva, predstavljanje novina u okviru novog poziva za podnošenje projektnih prijedloga programa Erasmus+, kao i informisanje svih potencijalnih učesnika u ovom programu o akcijama u oblasti visokog obrazovanja za koje je Crna Gora kvalifikovana za učešće.

U uvodnom dijelu događaja, prisutnima su se obratili prof. Veselin Mićanović, prorektor na Univerzitetu Crne Gore, Vanja Drljević, direktorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori i Liselotte Isaksson, zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Novoodobrene projekte Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju predstavili su: prof. Tamara Backović, Univerzitet  Crne Gore; prof. Veselin Mićanović, Univerzitet Crne Gore; prof. Irena Petrušić, Univerzitet Adriatik; prof. Nela Milošević, Univerzitet Donja Gorica; mr Radmila Gagić, Univerzitet Crne Gore; prof. Janko Jovanović, Univerzitet Crne Gore; Lejla Jusić, Univerzitet Crne Gore.

Mogućnosti Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, mogućnosti međunarodne kreditne mobilnosti i virtuelne razmjene predstavila je Ljiljana Gogić, ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, mogućnosti učešća u Erasmus Mundus zajedničkim magistarskim studijama i Erasmus Mundus pripremnim mjerama predstavila je Vanja Drljević, direktorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije, dok je mogućnosti učešća u akciji Žan Mone i kriterijume za dodjelu projektnih prijedloga predstavila Rina Muhaj, ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije.

Agenda događaja je dostupna ovde

 

Prezentacije sa događaja su dostupne ispod:

Capacity building in the field of higher education & Virtual exchanges

Ljiljana Gogić, Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori

 

Erasmus Mundus Action

Vanja Drljević, Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori

 

Jean Monnet Info Day 2023

CBHE – How to prepare a competitive proposal

Rina Muhaj, Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori

 

 

 

 

 

Previous

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”