Održan HERE seminar pod nazivom „Digitalna nastava i učenje”

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da je danas i juče u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, crnogorski Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (Montenegrin Higher Education Reform Experts team – HERE), u saradnji sa mrežom SPHERE (koju čine OBREAL global (koordinator) i Evropska mreža univerziteta (European University Association – EUA) i Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u Crnoj Gori, organizovao treći u nizu TAM (Technical Assistance Mission) seminar pod nazivom „Digitalna nastava i učenje”.

Događaj je otvoren od strane Vanje Drljević, direktorke Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori i prof. Dijane Vučković sa Univerziteta Crne Gore, članice HERE tima, a ujedno i inicijatora ovog seminara. Gostujući predavač u okviru ovog seminara bio je g. Antoine Rauzy (programski menadžer za digitalno obrazovanje, Nacionalna agencija za istraživanje, Francuska).

S obzirom da se radi o temi od značaja na globalnom nivou, kao takvoj prepoznatoj i od značaja za oblast visokog obrazovanja od strane crnogorskog HERE tima, ovaj seminar je poslužio kao izuzetna prilika za sagledavanje procesa digitalne nastave i učenja sa različitih aspekata, procesa uvođenja digitalizovanih praksi u nastavi i učenju, sticanje boljeg uvida u prednosti/mane ovog procesa u poređenju sa tradicionalnim metodama nastave, predstavljanje primjera dobre prakse itd. U okviru seminara predstavljeni su i razni digitalni servisi na Univerzitetu Crne Gore (Balša Femić, Centar informacionag sistema UCG-a), a organizovana je i panel diskusija koja je imala za cilj razmatranje procesa digitalizacije na crnogorskim univerzitetima u uopštenom smislu (prof. Sanja Peković, prorektor na Univerzitetu Crne Gore, Katarina Šćepanović sa Univerziteta Donja Gorica, prof. Nađa Žarić sa Univerziteta Mediteran). Takođe je predstavljena i studija koja se odnosi na online nastavu, a koja je sprovedena u periodu nakon pandemije COVID-19 (prof. Dijana Vučković, Univerzitet Crne Gore), a razmatrana su i etička pitanja koja se odnose na upotrebu ChatGPT –a.

U okviru drugog dana ovog dvodnevnog seminara, predstavljene su digitalne “alatke” u učenju i nastavi, a organizovana je i radionica na kojoj su predstavljene brojne ideje za usklađivanje nastavnog programa sa digitalizovanim “okruženjem”.  Takođe je predstavljen i proces digitalne nastave i učenja iz perspektive studenata (Danilo Bulatović, Univerzitet Donja Gorica; Vedran Vujisić, Studentski parlament UCG-a), odnosno predstavljene su prednosti i mane ovog procesa sa kojima su se studenti susreli.  Događaj je svakako pružio priliku za sveobuhvatan pristup procesu digitalizacije u visokom obrazovanju.

Prezentacije sa događaja su dostupne ispod:

Why to use online teaching – a continuum from face-to-face to distance learning prof. Antoine Rauzy, Programme Manager for Digital Education and Formation at the National Research Agency France

Students and teachers perceptions of emergency remote teaching and leaning in Montenegrin higher education during the Covid-19 pandemic prof. Dijana Vučković, HERE member, University of Montenegro

Digital Services Offered by UoM  – Balša Femić, University of Montenegro

 

A room for co-modal teaching (Vassiliki Michou – vassiliki.michou@sorbonne-universite.fr) 

Le Centre

Previous Organizovanje HERE seminara „Digitalna nastava i učenje”

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”