National Erasmus + Office +382 20 223 087

Oslobađanje od plaćanja PDV-a

Procedura oslobađanja od plaćanja PDV-a sprovodi se u skladu sa dinamikom sprovođenja aktivnosti ugovora. S tim u vezi, ugovarač/korisnik granta može podnijeti zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV-a za programe Evropske unije – Erasmus+ za svaki račun pojedinačno.

Dodatno, uz zahtjev se dostavlja i predračun (ili račun u situacijama kada vrijednost prethodno ne može biti utvrđena zbog prirode pružene usluge). Predračun mora da sadrži iznos troškova za izvršenu uslugu/izvedene radove/nabavljenu robu bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupan iznos (iznos troškova za izvršenu uslugu/izvedene radove/nabavljenu robu sa PDV-om).
Predračun, pored navedenog, mora sadržati i sljedeće podatke:
– datum izdavanja
– broj
– naziv ugovora
– broj ugovora
– naziv ugovarača ili izdavaoca predračuna
– adresu ugovarača ili izdavaoca predračuna
– PIB ugovarača ili izdavaoca predračuna
– broj žiro-računa ugovarača ili izdavaoca predračuna

Uz Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV-a ugovarač/korisnik granta dostavlja potvrdu o evidenciji ugovora. Naime, nakon potpisivanja ugovora, ugovarač/korisnik granta je u obavezi da evidentira ugovor u Ministarstvu vanjskih poslova, Generalnom direktoratu za konzularne poslove, koji izdaje pomenutu potvrdu o evidentiranju ugovora.

Tijelo nadležno za sprovođenje procedure oslobađanja od obaveze plaćanja PDV-a za program Erasmus+ je MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE.

Na osnovu dostavljenog zahtjeva za oslobađanje od plaćanja PDV-a, nadležno tijelo, tj. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore priprema potvrdu za oslobađanje od plaćanja PDV-a za programe Evropske unije  koju dostavlja ugovaraču/korisniku granta i poreskom organu u roku od 5 dana od dana izdavanja.

Oslobađanje od plaćanja PDV-a vrši se na cjelokupni iznos računa, uključujući EU dio sredstava i sredstva ko-finansiranja. Oslobađanje od plaćanja PDV-a vrši se na nivou pojedinačnih računa, a ne na nivou ugovora.

Nadležno tijelo za izdavanje potvrde i ugovarač/korisnik granta (uvoznik, isporučilac proizvoda, pružalac usluga, odnosno korisnik donacija) su dužni da vode evidenciju o izdatim potvrdama i svrsi na koju se odnosi poresko oslobođenje (naročito po vrsti, količini, vrijednosti proizvoda i usluga).

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”