Održan prvi sastanak HERE tima u novom sastavu

Danas je u organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori održan prvi sastanak HERE tima u novom sastavu. Sastanak je održan u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore.

Naime, u okviru ključne akcije 3 programa Erasmus+ – Podrška politikama – Podrška evropskim mjerama politike, Evropska unija podržava nacionalne timove eksperata za reformu visokog obrazovanja (Higher Education Reform Experts) – HERE timove, koji su uspostavljeni u trećim nepridruženim zemljama programu Erasmus+, a od kojih je jedna i Crna Gora.

Članovi HERE tima obezbjeđuju ekspertsku pomoć, promovišu i povećavaju napredak u modernizaciji sektora visokog obrazovanja u skladu sa ciljevima Bolonjskog procesa, učestvuju u razvoju politika i reformi u svojim zemljama, pružaju smjernice ustanovama visokog obrazovanja u oblasti osiguranja kvaliteta, reformi nastavnog plana i programa, nacionalnim i evropskim okvirima kvalifikacija, prilagođavanju i međunarodnom priznavanju (ECTS, dodatak diplome).

Od HERE timova se očekuje da osmisle strategiju razvoja Bolonjskog procesa sa akademskim, kao i sa neakademskim tijelima, kao što su industrijske, kulturne ili društvene organizacije, a u skladu sa nacionalnim strategijama. U svom dosadašnjem radu, crnogorski tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja uticao je na podizanje svijesti akademske zajednice i relevantnih donosioca odluka kada su u pitanju teme koje su značajne za crnogorski sistem visokog obrazovanja.

Cilj pomenutog sastanka HERE tima bio je upoznavanje novih članova s njihovom ulogom, zadacima i dužnostima koje članstvo podrazumijeva, analiza prethodnih događaja i planiranje narednih aktivnosti HERE tima, kako na lokalnom, tako i na međunarodnom nivou. Na sastanku su takođe razmatrane mogućnosti ostvarivanja trajnijih i održivijih rezultata i ishoda aktivnosti HERE tima u uopštenom smislu.

Važno je napomenuti da je Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori kontakt tačka za pružanje podrške aktivnostima HERE tima jer, između ostalog, kancelarija priprema godišnji izvještaj o aktivnostima HERE tima, uključujući rezultate tima i izvještaj o napretku učinjenom ka postizanju dogovorenih ciljeva.

Za kvalitetan i uspješan rad HERE tima, svakako je ključna i podrška Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore, kako bi rad HERE tima bio što vidljiviji i kako bi se podigao na veći nivo, a važno je i da se aktivno radi na promovisanju i unaprijeđivanju tema koje su značajne za crnogorski sistem visokog obrazovanja, ali i za crnogorsko društvo u cjelini, imajući u vidu da uticaj i rezultati događaja i aktivnosti HERE tima gotovo uvijek prevazilaze okvir akademske zajednice.

Između ostalog, u fokusu današnjeg sastanka bila je i tema koja se odnosi na osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, povodom koje će u narednom periodu biti organizovan HERE seminar, a koji će voditi međunarodni eksperti u ovoj oblasti.

Previous Održan HERE seminar pod nazivom „Digitalna nastava i učenje”

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”