Prioriteti novog Erasmus+ programa

Inkluzija i raznolikost

Program nastoji da unaprijeđuje jednake mogućnosti i pristup, inkluziju, raznolikost i pravednost u svim aktivnostima koje obuhvata. To se posebno odnosi na organizacije i učesnike s manjim mogućnostima te će se u okviru programa upravo njima staviti na raspolaganje određeni mehanizmi i resursi. Pri osmišljavanju projekata i aktivnosti organizacije treba da imaju inkluzivan pristup kako bi oni bili dostupni različitim grupama učesnika.

U tome ključnu ulogu imaju nacionalne agencije, koje pomažu u tome da projekti budu što inkluzivniji i raznolikiji. Na osnovu opštih načela i mehanizama na evropskom nivou nacionalne agencije sastaviće planove za inkluziju i raznolikost kako bi što bolje pristupile potrebama učesnika sa manjim mogućnostima i podržale organizacije koje rade s tim ciljnim grupama u svom nacionalnom kontekstu. Resursni centri SALTO, koji pružaju podršku sprovođenju programa, takođe imaju važnu ulogu u unapređivanju i sprovođenju mjera za inkluziju i raznolikost, naročito kad je riječ o prikupljanju znanja te osmišljavanju i sprovođenju aktivnosti izgradnje kapaciteta za osoblje nacionalnih agencija i korisnike programa. I Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) ima jednako važnu ulogu za komponente programa kojima se centralno upravlja. U trećim zemljama koje nisu pridružene programu delegacije EU i, ako postoje, nacionalne kancelarije za Erasmus+, te kontaktne tačke za Erasmus+ isto su tako ključni za približavanje programa ciljnim grupama koje su obuhvaćene tom strategijom. Radi primjene tih načela osmišljena je strategija za inkluziju i raznolikost, koja obuhvata sve oblasti programa kako bi širi spektar organizacija imao lakši pristup finansiranju i kako bi se bolje došlo do osoba s manjim mogućnostima. Uspostavljen je i okvir za projekte koji se podržavaju putem programa, a usmjereni su na pitanja u vezi sa inkluzijom i raznolikošću. Cilj te strategije je pomoć u otklanjanju prepreka s kojima se različite ciljne grupe suočavaju pri pristupu
takvim mogućnostima u Evropi i šire. Popis takvih potencijalnih prepreka u nastavku nije detaljan, nego je zamišljen kao smjernica za preduzimanje mjera u cilju povećanja dostupnosti i uključivanja osoba s manjim mogućnostima. Te prepreke im mogu onemogućiti učestvovanje, svaka za sebe ili više njih odjednom.

Digitalna transformacija

U pandemiji COVID-19 postalo je još očiglednije koliko je digitalno obrazovanje važno za digitalnu transformaciju koja je Evropi potrebna. U prvom planu se našla potreba za iskorišćavanjem potencijala digitalnih tehnologija za izvođenje nastave i učenje te za razvojem digitalnih vještina za sve. U skladu sa strateškim prioritetima Akcionog plana za digitalno obrazovanje (2021. – 2027.) cilj programa je pružanje podrške nastojanju da se učenici, nastavno osoblje, osobe koje rade s mladima, mladi i organizacije uključe u digitalnu transformaciju.

Program će pružiti podršku prvom strateškom prioritetu Akcionog plana, razvoju uspješnog ekosistema digitalnog obrazovanja, i to jačanjem kapaciteta i kritičkog mišljenja u svim vrstama ustanova za obrazovanje i osposobljavanje o tome kako iskoristiti mogućnosti digitalnih tehnologija za izvođenje nastave i učenje na svim nivoima i u svim sektorima i razviti i sprovesti planove za digitalnu transformaciju obrazovnih ustanova.

Program će pružiti podršku i drugom strateškom prioritetu Akcionog plana, konkretno mjerama za poboljšanje razvoja digitalnih vještina i kompetencija na svim nivoima društva i za sve (uključujući mlade s manjim mogućnostima, učenike, studente, sve one u potrazi za zaposlenjem i radnike). U prvom planu biće razvoj osnovnih i naprednih digitalnih vještina, kao i digitalne pismenosti, koja je postala ključna za svakodnevni život, snalaženje u svijetu punom algoritama i potpuno učestvovanje u civilnom društvu i demokratiji.

U skladu s ta dva strateška prioriteta Akcionog plana otvoriće se evropska platforma za digitalno obrazovanje kako bi se ojačala saradnja u digitalnom obrazovanju na nivou EU, te doprinijelo razmjeni dobre prakse, zajedničkom stvaranju i eksperimentisanju. Platforma će državama članicama omogućiti bližu međusektorsku saradnju razmatranjem digitalnog obrazovanja u okviru cjeloživotnog učenja. Povezaće nacionalna tijela, privatni sektor, stručnjake, istraživače, pružaoce usluga obrazovanja i osposobljavanja te civilno društvo fleksibilnijim razvojem politike i prakse u digitalnom obrazovanju.
Zahvaljujući intenzivnijoj primjeni informacionih i komunikacionih tehnologija, kombinovane mobilnosti (kombinacije fizičke i virtuelne mobilnosti) i virtuelne saradnje, trebalo bi da program obuhvati veći obim korisnika u EU i šire.

Životna sredina i borba protiv klimatskih promjena

Zaštita životne sredine i klime trenutno su glavni prioritet EU, a biće i ubuduće. Komunikacija o evropskom zelenom planu nova je evropska strategija rasta u kojoj se naglašava ključna uloga škola, ustanova za osposobljavanje i fakulteta da s učenicima, roditeljima i širom zajednicom rade na promjenama koje su potrebne za postizanje klimatske neutralnosti do 2050.

Erasmus+ će biti važan instrument za izgradnju znanja, vještina i stavova o klimatskim promjenama i podršku održivom razvoju u Evropskoj uniji i šire. Program će povećati broj mogućnosti za mobilnost u zelenim sektorima okrenutim budućnosti, čime će se podsticati razvoj kompetencija, poboljšati izgledi za razvoj karijere i angažovati učesnici u oblastima koje su strateški važne za održivi rast, a pritom će se posebno voditi računa o ruralnom razvoju (održiva
poljoprivreda, upravljanje prirodnim resursima, zaštita zemljišta, biopoljoprivreda). Osim toga, Erasmus+, u čijem je središtu mobilnost, treba da teži ugljeničnoj neutralnosti unapređivanjem održivih vrsta prevoza i odgovornijeg ponašanja prema životnoj sredini.

Zaštita životne sredine i borba protiv globalnog otopljavanja biće horizontalni prioritet pri odabiru projekata. Prednost će imati projekti čiji je cilj razvoj kompetencija u raznim zelenim sektorima, uključujući one u okviru doprinosa obrazovanja i kulture ciljevima održivog razvoja, razvoj strategija i metodologija za zelene sektorske vještine, studijskih planova i programa usmjerenih na budućnost, kao i inicijative kojima se pruža podrška planiranim pristupima organizacija učesnica ekološkoj održivosti.

Program pruža podršku inovativnim načinima na koje učenici, studenti, osoblje i osobe koje rade s mladima mogu zaista donijeti pozitivne promjene (ušteda resursa, smanjenje potrošnje energije, otpada i emisije ugljen-dioksida, odabir održivih opcija kad je riječ o hrani i mobilnosti itd.). Prednost će imati i projekti koji putem obrazovanja, osposobljavanja, aktivnosti za mlade i sportskih aktivnosti omogućavaju promjene ponašanja u vezi sa ličnim preferencijama, kulturološkim
vrijednostima i osviješćenosti te uopšteno pružaju podršku aktivnom djelovanju za održivi razvoj.
Stoga bi uključene organizacije i učesnici pri osmišljavanju aktivnosti trebalo da nastoje da uključe zelenu praksu u sve projekte, što će ih podstaći da raspravljaju i uče o zaštiti životne sredine, razmisle o lokalnim aktivnostima i osmisle alternativne, zelenije načine sprovođenja svojih aktivnosti.

Platforme kao što su eTwinning i EPALE i dalje će proizvoditi pomoćne materijale i olakšavati razmjenu efikasne obrazovne prakse i politika u pitanjima održivosti životne sredine. Erasmus+ je i moćan instrument za uključivanje širokog spektra učesnika u našem društvu (škole, univerziteti, ustanove koje su aktivne u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja, organizacije za mlade i sportske organizacije, nevladine organizacije, lokalne i regionalne vlasti, organizacije civilnog društva itd.).

Učešće u demokratskom životu, zajedničke vrijednosti i građanski angažman

Program Erasmus+ bavi se problemom ograničenog učešća građana u demokratskim procesima i nedostatkom znanja o Evropskoj uniji, pa nastoji da im pomogne da savladaju poteškoće aktivnim uključivanjem i učešćem u njihovim zajednicama ili u političkom i društvenom životu Evropske unije. Upoznavanje građana s Evropskom unijom od ranog doba od ključne je važnosti za njenu budućnost. Osim formalnim obrazovanjem, to se može postići i neformalnim učenjem te kod građana podstiče osjećaj pripadnosti Evropskoj uniji.

Program pruža podršku aktivnom građanstvu i etičnosti u cjeloživotnom učenju te podstiče razvoj socijalne i interkulturalne kompetencije, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Prednost imaju projekti koji nude mogućnosti za učešće u demokratskom životu te za društveni i građanski angažman u okviru aktivnosti formalnog ili neformalnog učenja.

Posebna pažnja se posvećuje jačanju svijesti o Evropskoj uniji i razumijevanju njenog konteksta, posebno kad je riječ o zajedničkim vrijednostima, načelu jedinstva i raznolikosti te društvenoj, kulturološkoj i istorijskoj baštini.

U oblasti mladih zajednički okvir pruža Strategija učešća mladih 6, koja podržava korišćenje programa za podsticanje učešća mladih u demokratskom životu. Tom se strategijom nastoji poboljšati kvalitet učešća mladih u programu i dopunjavaju se važni dokumenti politike EU za mlade, kao što su strategija EU za mlade i ciljevi EU za mlade. Skupom alata za učešće mladih 7, koji je priložen strategiji, nastoji se u praksi ojačati učešće mladih u svim aktivnostima programa razmjenom znanja i iskustva, preporuka, alata i praktičnih smjernica. Moduli skupa alata posebno su usmjereni na to kako uključiti nove horizontalne prioritete u projekte.

 

1 Comment

  • September 24, 2023

    What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its aided me. Great job.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”