Eurydice

Eurydice je evropska mreža namijenjena razmjeni i pružanju relevantnih podataka o obrazovnim sistemima i politikama u 37 zemalja, čime pruža podršku evropskoj saradnji u oblasti cjeloživotnog učenja i obrazovanja. Mreža Eurydice objavljuje informacije o obrazovnim sistemima i politikama, opise nacionalnih obrazovnih sistema, tematske komparativne studije, pokazatelje i drugu statistiku u oblasti obrazovanja. Ti podaci kreatorima politika u oblasti obrazovanja omogućavaju donošenje kvalitetnih odluka.

Mrežu su uspostavile Evropska komisija i države članice 1980. godine sa svrhom razmjene informacija i pružanja podrške evropskoj saradnji u oblasti obrazovanja. Od 2014. godine Eurydice je dio programa Erasmus+ kao jedna od aktivnosti u okviru Ključne aktivnosti 3 – Podrška reformi politika.

Mreža Eurydice prikuplja informacije o nacionalnim propisima i politikama, kao i odgovarajuće relevantne statističke podatke. Prikupljeni podaci, analize i prikazi objavljuju se u sljedećim informativnim i analitičkim izdanjima:

  • detaljni opisi i pregledi nacionalnih obrazovnih sistema (Countries – Description of national education systems) koji pružaju pregledan i ažuran uporedan opis obrazovnih sistema 37 zemalja Evrope
  • komparativne studije o različitim temama značajnim za saradnju u području obrazovanja na nivou Evrope
  • niz nacionalnih bilješki i informacija o uspostavi i glavnim elementima nacionalnih obrazovnih sistema, poput školskih i akademskih kalendara, plata školskih nastavnika i direktora škola, trajanju obrazovanja prema zemljama i obrazovnim nivoima, školarinama i podršci u visokom obrazovanju te budžetu za obrazovanje.

1 Comment

  • September 28, 2023

    Your style is so unique compared to many other people. Thank you for publishing when you have the opportunity,Guess I will just make this bookmarked.2

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”