National Erasmus + Office +382 20 223 087

Dana je u organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori održan nacionalni Erasmus+ informativni dan, u prostorijama zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Sa budžetom od 4.3 billion EUR za narednu godinu, Erasmus+ nastavlja da pruža podršku ustanovama visokog obrazovanja i studentima, kao i drugim ciljnim grupama. Saradnja u okviru programa Erasmus+ nastaviće da okuplja ljude i organizacije kako bi zajednički radili na 4 prioriteta programa Erasmus+: inkluzija, aktivno građanstvo i demokratsko učešće, inkluzija i zelena ekonomija. Mogućnosti saradnje u okviru programa Erasmus+ pružaju podršku raznim vrstama projekata od malih partnerstava za saradnju pa sve do inicijative Evropski univerziteti.

Cilj informativnog dana bio je predstavljanje rezultata Crne Gore u okviru prethodnog Erasmus+ poziva, predstavljanje novina u okviru novog poziva za podnošenje projektnih prijedloga programa Erasmus+, kao i informisanje svih potencijalnih učesnika u ovom programu o akcijama u oblasti visokog obrazovanja za koje je Crna Gora kvalifikovana za učešće.

U uvodnom dijelu događaja prisutnima sus se obratili prof. Veselin Mićanović, prorektor na Univerzitetu Crne Gore, Vanja Drljević, direktorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori i Liselotte Isaksson, šefica Sektora za saradnju Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Novoodobrene projekte Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju predstavili su

Previous Održan Erasmus+ informativni dan u oblasti stručnog obrazovanja i obuke

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”