National Erasmus + Office +382 20 223 087

Pojedinačne stipendije u okviru akcije Marie Skłodowska-Curie

Obavještavamo vas da je objavljen poziv za pojedinačne stipendije u okviru akcije Marie Skłodowska-Curie (MSCA) za 2019. godinu.

Marie Skłodowska-Curie Actions je istraživački program finansiran od strane EU koji obezbjeđuje grantove za sve faze karijere istraživača – bilo da su to doktorandi ili iskusni istraživači. MSCA omogućava organizacijama koje se bave istraživanjima (univerziteti, istraživački centri i kompanije) da ugoste talentovane strane istraživače i da osnuju strateška partnerstva sa vodećim institucijama širom svijeta.

Individualne stipendije podržavaju mobilnost istraživača unutar i izvan Evrope – kao i pomoć u privlačenju najboljih stranih istraživača za rad u EU. Povoljni uslovi za zapošljavanje uključuju mogućnost rada s skraćenim radnim vremenom, kao i rad na stvaranju start-up kompanija ili paralelnog praćenja naprednih studija.

Poziv je otvoren za istraživače širom svijeta, koji imaju doktorat ili najmanje četiri godine redovnog istraživačkog iskustva. Rok za podnošenje prijava je 11. septembar 2019. godine (17:00 sati u skaldu s vremenskom zonom u Briselu).

Sve potrebne informacije koje se tiču aplikacije možete pronaći na sljedećem link-u.

Previous HERE seminar „Rangiranje ustanova visokog obrazovanja – za i protiv – kako je rangiranje povezano sa kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom EU integracija”

51 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”