National Erasmus + Office +382 20 223 087

HERE seminar „Rangiranje ustanova visokog obrazovanja – za i protiv – kako je rangiranje povezano sa kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom EU integracija”

Obavještavamo vas da će se 14. maja 2019. godine, s početkom u 08:30h, u prostorijama Ministarstva prosvjete u Podgorici, održati HERE seminar pod nazivom „Rangiranje ustanova visokog obrazovanja – za i protiv – kako je rangiranje povezano sa kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom EU integracija”. Seminar organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori i nacionalni tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) uz podršku Evropske unije u okviru programa Erasmus+.

Cilj organizovanja ovakvog događaja je predstavljanje sistema rangiranja ustanova visokog obrazovanja kao značajnog mehanizma za ocjenjivanje kvaliteta u visokom obrazovanju, kao i mehanizma za unaprijeđenje i modernizaciju visokog obrazovanja. Seminar će, između ostalog, poslužiti kao prilika za predstavljanje cilja samog sistema rangiranja, njegovih prednosti, ali i eventualnih nedostataka, zakonodavnog okvira, kao i predstavljanje primjera sistema rangiranja na međunarodnom nivou.

Seminar će otvoriti predstavnici Ministarstva prosvjete, članovi HERE tima, kao i predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije. Predavač na seminaru će biti prof. dr. Melita Kovačević sa Sveučilišta u Zagrebu.

Agenda seminara je dostupna na sljedećem linku.

Previous Call for individual fellowships under the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

43 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”