National Erasmus + Office +382 20 223 087

Centralni informativni dan u Češkoj

U organizaciji nacionalnih Erasmus+ agencija iz 4 zemlje (Austrija, Češka, Mađarska i Slovačka), u Brnu (Češka), 15-og i 16-og oktobra 2019. godine održan je događaj pod nazivom “Central European Joint Infoday”.

Ovaj događaj je bio usmjeren na međunarodnu dimenziju programa Erasmus+, tj. ključne akcije u okviru ovog programa (Erasmus Mundus zajednički master programi, Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja, Jean Monnet i Savezi znanja) koje doprinose osnaživanju saradnje između programskih i partnerskih zemalja u oblasti visokog obrazovanja.

Pored brojnih predstavnika nacionalnih Erasmus+ agencija iz pomenutih zemalja, ali i predstavnika Nacionalnih Erasmus+ kancelarija iz Libana i Moldavije, na događaju je učestvovala i Vanja Drljević, direktorka Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, koja je ovom prilikom predstavila sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori, a govorila je i o mogućnostima ostvarivanja buduće saradnje naše zemlje sa Austrijom, Češkom, Mađarskom i Slovačkom.

Previous U Nikšiću održana panel diskusija: “Dijalog sa građanima: Pričajmo o činjenicama”

172 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”