National Erasmus + Office +382 20 223 087

U Nikšiću održana panel diskusija: “Dijalog sa građanima: Pričajmo o činjenicama”

U organizaciji CEDEM-a (Centar za demokratiju i ljudska prava), u Nikšiću je danas održana panel diskusija “Dijalog sa građanima: Pričajmo o činjenicama” u čijem je fokusu bilo pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura. Panel diskusija je organizovana u okviru projekta “Edukacijom i dijalogom do EU” koji je finansijski podržalo Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Svrha panel diskusije ogleda se u osnaživanju dijaloga i saradnje civilnog sektora, državnih tijela/institucija i građana, što je upravo jedan od ciljeva koji se žele postići implementacijom ovog projekta.

Događaj je poslužio i kao prilika za predstavljanje uloge i ciljeva programa Erasmus+ u pravcu unaprijeđenja i modernizacije visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Previous The panel discussion “Dialogue with citizens: Let’s talk about the facts”

109 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”