National Erasmus + Office +382 20 223 087

Podrška udruženjima

Ova Žan Mone akcija iima za cilj podršku aktivnostima koje sprovodeudruženja aktivna u oblasti studija Evropske unije.

Projekti u okviru akcije Žan Mone podrška udruženjima traju tri godine. 

Žan Mone podržava udruženja čija je osnovna svrha da doprinesu izučavanju procesa Evropske integracije.

Ovakva udruženja treba da budu interdisciplinarna i otvorena za sve zainteresovane profesore, nastavnike i istraživače specijalizovane u pitanjima Evropske unije u relevantnoj zemlji ili regionu. Oni treba da budu predstavnici akademske zajednice u studijama Evropske unije na regionalnom, nacionalnom ili nadnacionalnom nivou.

Podrška se daje jedino udruženjima koja su zvanično registrovana i imaju nezavisan pravni status.

Aplikacije za Žan Mone podršku udruženjima se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”