Održana panel diskusija “Osnaživanje inkluzije i raznolikosti u sistemu obrazovanja u Crnoj Gori kroz program Erasmus+”

          Obavještavamo Vas da je danas, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Goreodržana panel diskusija pod nazivom “Osnaživanje inkluzije i raznolikosti u sistemu obrazovanja u Crnoj Gori kroz program Erasmus+”, u okviru pokrenute kampanje o prioritetima novog ciklusa programa Erasmus+, koji organizuje Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori.

            Inkluzija i diverzitet, zajedno sa zelenom ekonomijom, digitalnom transformacijom i participacijom u demokratskom životu, predstavljaju ključne prioritete novog ciklusa Erasmus+ programa (2021.-2027.) i postali su horizontalni prioritet za selekciju projekata finansiranih od strane Erasmus+ programa. Program nastoji promovisati jednake mogućnosti i pristup, inkluziju, raznolikost i pravičnost u svim svojim aktivnostima.

             Cilj ovog događaja bio je pokretanje šireg dijaloga o važnosti i relevantnosti inkluzije i diverziteta u obrazovanju u budućim Erasmus+ projektima u lokalnom kontekstu Crne Gore; umrežavanje između akademskih zajednica univerziteta i relevantnih aktera u sferi kako bi zajednički razvijali buduće zajedničke projektne ideje kako bi sistem obrazovanja postao inkluzivniji; identifikacija ključnih ciljnih grupa; kao i otvaranje diskusije o izazovima inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori koji bi mogli potencijalno biti adresirani u budućim Erasmus+ projektima.

                U uvodnom dijelu događaja prisutnima su se obratili prof. dr Aneta Spaić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, gđa Vanja Drljević, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, g-din Zejnel Klimenta, državni sekretar Ministarstva prosvjete Crne Gore, kao i gđa Liselotte Isaksson, zamjenik šefa Sektora za saradnju iz EU delegacije u Crnoj Gori.

            O inkluziji i diverzitetu u kontekstu Erasmus+ programa govorila je Rina Muhaj ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, a o širem konceptu inkluzivnog sistema obrazovanja u Crnoj Gori govorili su gđa Tamara Milić iz Direkcije za inklizivno obrazovanje Ministarstva prosvjete, g-din Miloš Bošković ispred Savjeta Evrope u Podgorici, gđa Maja Kovačević ispred UNICEF-a Crna Gora, prof. Tatjana Novović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i lokalni koordinator Tempus projekta FOSFIM, kao i prof. Biljana Đuričin sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koordinator Erasmus+ projekta ENEMLOS.  

 

Previous Objavljeni rezultati selekcije Izgradnje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuke za 2022. godinu

172 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”