National Erasmus + Office +382 20 223 087

Ispraćaj studenata na razmjenu u okviru Erasmus+ programa u zimskom semestru

Više od 60 studenata Univerziteta Crne Gore će u ovom semestru otići na studentsku razmjenu preko Erasmus+ programa i studirati na nekom od 38 univeriteta iz 15 zemalja  Evropske unije. Studente su pozdravili Prorektor prof. dr Maja Baćović, Nacionalni Erasmus+ kordinator Vanja Drljević i Ana Dragutinović iz Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore.

Svoja iskustva studentima podijelila je i Halina Palmer Pierstak sa Univerziteta Opola u Poljskoj koja je trenutno na akademskoj razmjeni u okviru Erasmus + programa u Kancelariji za međunarodnu saradnju UCG.

Previous Prezentacija Erasmus+ programa maturantima JU Gimnazija “Slobodan Škerović”

54 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”