National Erasmus + Office +382 20 223 087

Erasmus + Podrška projektima i aktivnostima u oblasti obrazovanja, obuke, omladine i sporta

Erasmus+ je program Evropske unije koji podržava projekte saradnje u tri oblasti:

  • obrazovanje,
  • mladi i
  • sport.

U najširem smislu, program Erasmus+ u oblasti obrazovanja ima sljedeće prioritete:

  • unaprijediti i podržati razvoj svih nivoa obrazovanja,
  • ojačati veze između formalnog, neformalnog i informalnog učenja,
  • osnažiti vezu obrazovanja sa svijetom rada,
  • stvoriti dodatne vrijednosti za evropski prostor obrazovanja,
  • povezati zemlje članice u definisanju obrazovnih politika.

U fokusu programa Erasmus+ je jačanje potencijala mladih za aktivno učešće u građanskom društvu, razvoj liderskih vještina, solidarnosti i razumijevanja između kultura.

U oblasti sporta, prioritet su saradnja i umrežavanje sportskih organizacija i podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Erasmus+ promoviše priznavanje i vrednovanje stečenih kvalifikacija u obrazovanju, otvoreni pristup obrazovnim materijalima, dokumentima i medijskim sadržajima koji nastaju u finansiranim projektima i šire, kao i međunarodnu dimenziju aktivnosti, višejezičnost, jednakopravnost i inkluzivni pristup obrazovanju.

Erasmus+ će trajati u periodu od 2014. do 2020. godine.

Ukupna sredstva namijenjena programu za  period 2014-2020 iznose 14,7 milijardi evra.

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u projektima Erasmus+ moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini djelovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (to mogu da budu zemlje koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, među njima je i Crna Gora, ali i sve druge zemlje sveta).

Erasmus+ je naslijedio i objedinio četiri programa u kojima je Crna Gora učestvovala u periodu od 2007. do 2013. godine: Tempus, Erasmus Mundus, Program za cjeloživotno učenje i program Mladi u akciji. Neki od projekata ova četiri programa se još realizuju.

Za sprovođenje programa Erasmus+ nadležne su:

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”