National Erasmus + Office +382 20 223 087

Ključna akcija 3: Podrška reformama obrazovne politike

Ključna akcija 3 obezbjeđuje grantove za mnoštvo akcija sa ciljem stimulisanja inovativne politike razvoja, dijaloga i sprovođenja politike, i razmjene znanja u oblasti obrazovanja, obuke i mladih.

Većinom ovih akcija upravlja EACEA. Najvećim brojem akcija u okviru KA3 se upravlja izvan  opšteg godišnjeg konkursa za projekte.

Tri glavna instrumenta kojima se upravlja kroz posebne konkurse su:

  • Buduće inicijative koje daju podršku projektima saradnje koji gledaju u budućnost u odnosu na kretanja politike i eksperimente evropske politike vođene od strane organizacija na visokom nivou i državnih organa za stimulisanje inovativnih politika i pripremanje njihove implementacije.
  • Saradnja civilnog društva obzbjeđuje podršku za Evropske nevladine organizacije i široke mreže EU aktivne u oblasti obrazovanja, obuke i mladih sa ciljem povećanja svijesti o Evropskim politikama i podsticanja saradnje sa državnim organima.

Detaljne informacije su objavljene na web stranici EACEA.

Sredstva se takođe dodjeljuju za konkurse za tendere i rezervisane konkurse:

  • Studije i istraživanja čiji je cilj povećanje znanja u oblasti obrazovanja, obuke i mladih kroz prikupljanje dokaza i analize;
  • Evropski alati politike za poboljšanje priznavanja vještina, kvalifikacija i diploma, olakšavanjem prenosa kredita, i podrškom upravljanju i rukovođenju vještinama,  Bolonjskom procesu i osiguranjem kvaliteta, itd;
  • Saradnja sa međunarodnim organizacijama za podsticanja političkog dijaloga sa partnerskim zemljama, za promovisanje međunarodne privlačnosti Evropskog visokog obrazovanja u svijetu i za podršku mrežama eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) u partnerskim zemljama u susjedstvu EU.

Erasmus povelja za visoko obrazovanje omogućava učešće ustanova visokog obrazovanja iz zemalja učesnica u aktivnostima Erasmus+ programa. Erasmus povelja za visoko obrazovanje predstavlja akreditaciju ustanova visokog obrazovanja za učešće u aktivnostima mobilnosti i saradnje u okviru Erasmus+ programa.

Ko može biti korisnik

Ustanove visokog obrazovanja u sa sjedištem u zemljama učesnicama i prepoznate od strane nadležnih državnih organa kao kvalifikovane/prihvatljive da učestvuju u programu. Za detaljnije pojednosti o prihvatljivosti pogledati član 2 REGULATIVE (EU) br. 1288/2013 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 11. decembra 2013. godine koja uspostavlja ‘Erasmus+’: program Unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport i ukida Odluke br. 1719/2006/EC, br. 1720/2006/EC i br. 1298/2008/EC

Ko može aplicirati

Aplikacije za ECHE mogu podnositi ustanove visokog obrazovanja osnovane u zemljama koje su kvalifikovane za učešće u ovom konkursu.

Ustanove visokog obrazovanja kao što je propisano u članu 2 Erasmus+ pravnog osnova

Nijesu prihvatljivi konzorcijumi ustanova.

Sve detaljne informacije možete pronaći u Vodiču za aplikante.

Kako se vrši odabir aplikacija

Primljene aplikacije se ocjenjuju prema kriterijima prihvatljivosti i dodjeljivanja.

Kriterijiumi dodjeljivanja za ocjenu aplikacije od strane nezavisnih eksperata su:

1. Pridržavanje principa ECHE.

2. Kvalitet aplikacije

a. Jasnost i iscrpnost odgovora. Jasno opravdanje u slučaju da pitanje nije relevantno za organizaciju koja aplicira.

b. Usklađenost dogovora o mobilnosti i saradnji planiranih od strane ustanove visokog obrazovanja sa ECHE principima.

3. Jasnost Erasmus političke izjave i usklađenost između institucionalnog profila i prioriteta sa dogovorima o mobilnosti i saradnji.

Konačna odluka o dodjeli Povelje ili odbijanju aplikacije će biti donijeta od strane Evropske komisije na osnovu preporuka eksperata i ECHE komiteta za evaluaciju, koga čine zvaničnici Evropske komisije i Izvršne agencije.

Šta se dešava ukoliko aplikacije budu izabrane

Kandidat dobija zvanično obavještenje o rezultatima selekcije. Lista uspješnih kandidata se objavljuje na web stranici EACEA. Povelja u elektronskom formatu se putema e-maila šalje uspješnim aplikantima.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”