Events

PREDSTOJEĆI DOGAĐAJI

HERE seminar “Put prema internacionalizaciji kroz uspostavljanje zajedničkih programa”, TBD

HERE seminar “Pozicija humanističkih i društvenih nauka i umjetnosti u evropskom istraživačkom prostoru (ERA)”, TBD 

 

RANIJI DOGAĐAJI

HERE seminar “Rangiranje ustanova visokog obrazovanja – za i protiv – kako je rangiranje povezano sa kvalitetom u visokom obrazovanju i procesom EU integracija”, 14. maj 2019. godine

Prezentacije

Prof. dr Melita Kovačević, SPHERE ekspert, Sveučilište u Zagrebu, PPT1

Prof. dr Melita Kovačević, SPHERE ekspert, Sveučilište u Zagrebu, PPT2

 

HERE seminar (TAM) “Pozicioniranje i razlikovanje primijenjenih nauka u reformi visokog obrazovanja u Crnoj Gori”, 5-6. decembar 2018. godine

Prezentacije

Preduslovi za visoko kvalitetne programe primijenjenih nauka, prof. dr Constantinos S. Psomopoulos

Najbolje prakse u organizovanju i implementaciji primijenjenih studija sa naglaskom na tehnološki i pomorski sektor, prof. dr Constantinos S. Psomopoulos

Prilagođavanje obrazovanja i obuke u Evropi – pitanje zapošljivosti, prof. dr Volker Gehmlich

Studije primijenjene fizioterapije u Igalu, doc. dr Dušan Mustur

Čikom informatički inženjering, Miljan Grba, pomoćnik izvršnog direktora

 

HERE seminar  (TAM) “Status doktorskih kandidata EEc/WBC vs EU ili šire”, 19. novembar 2018. godine

Prezentacije

Preduslovi za uspostavljanje programa doktorskih studija visokog kvaliteta; Uloga Univerziteta, kao i noviteta u programu doktorskih studija, Lucas Zinner, ekspert

Status doktorskih kandidata u Crnoj Gori – prezentacije ustanova visokog obrazovanja na kojima je uspostavljen program doktorskih studija, iskustva studenata doktorskih studija iz Crne Gore koji su studirali u inostranstvu

Prof. dr Predrag Miranović, Odbor za doktorske studije, Univerzitet Crne Gore;

Prof. dr Maja Drakić Grgur, Univerzitet Donja Gorica;

Prof. dr Radovan Stojanović, Univerzitet Crne Gore, prezentacija novoodabranog Erasmus+ CBHE projekta MARDS

Status i razvoj karijere doktorskih kandidata i istraživača u početnoj fazi istraživanja u zemljama Evropske unije i šire; Prednosti i mane različitih vrsta postojećih modela finansiranja doktorskih studija u zemljama Evropske unije, Lucas Zinner, SPHERE ekspert

Vrste postojećih modela finansiranja doktorskih studija u Crnoj Gori, Jelena Šaranović, šef nacionalnih programa za finansiranje, Ministarstvo nauke

Stipendije za istraživače u početnoj fazi istraživanja, Msc Marijeta Barjaktarović Lanzardi, Ministarstvo nauke

Profesionalizacija doktorskog obrazovanja, Lucas Zinner, SPHERE ekspert

 

HERE seminar (TAM) “Priznavanje prethodnog učenja”, 29-30. novembar 2017. godine

Prezentacije

PPT1 – Uvod u vrednovanje neformalnog i informalnog učenja, Hanne Smidt, EUA

PPT2 – Osoblje koje sprovodi priznavanje (vještine), Hanne Smidt, EUA

PPT3 – Radionice, Hanne Smidt, EUA

PPT4 – Priznavanje prethodog učenja, Ministarstvo prosvjete

 

HERE regionalni seminar “Magični trougao visokog obrazovanja: model finansiranja – istraživački kapaciteti – kvalitet doktorskih studija”, 25-26. septembar 2017. godine

Zaključci

Prezentacije:

Prof. dr Melita Kovačević – uvodna prezentacija

Prof. dr Melita Kovačević – mobilnost

Dr Srbijanka Turajlić – uvodna prezentacija

Dr Srbijanka Turajlić – mobilnost

Prof. dr Vedran Mornar – uvodna i mobilnost

Prof. dr Radovan Stojanović – Crna Gora

Prof. dr Nenad Zrnić – Srbija

Dr Jelena Starčević – Bosna i Hercegovina

 

HERE seminar “Internacionalizacija visokog obrazovanja”, 7. decembar 2016. godine

Prezentacije:

Irina Ferencz, Akademski ekspert, PPT1

Irina Ferencz, Akademski ekspert, PPT2

Irina Ferencz, Akademski ekspert, PPT3

 

HERE seminar “Modularizacija kurikuluma”, 26. april 2016. godine

Prezentacije

Prof. dr Volker Ghemlich

Prof. dr Aleksandar Vujović, University of Montemnegro

Vanja Drljević

 

HERE seminar “Implementiranje obrazovanja zasnovanog na istraživanju”, 26. novembar 2015. godine

Izvještaj eksperta

Prezentacije

Prof. Wolfgang Deicke – Sesija 1

Prof. Wolfgang Deicke – Sesija 2

Prof. Wolfgang Deicke – Sesija 3

Prof. Mira Vukčević – Tehničke nauke

Prof. Saša Milić – Društvene nauke

Prof. Vladimir Pešić – Prirodne nauke

Vanja Vukićević – Humanističke nauke

Miloš Pavićević – Studentska očekivanja od obrazovanja zasnovanog na istraživanju i njihova uloga u ukupnom procesu

Branka Žižić – Studentsko iskustvo o integrisanju istraživanja u visoko obrazovanje na Univerzitetu Crne Gore

Vanja Drljević – Aktivnosti HERE tima

 

HERE seminar o doktorskim studijama – unapređenje kvaliteta doktorskih studija u Crnoj Gori, evropske prakse i iskustva, 29-30 oktobar 2015. godine – program

Izvještaj eksperta

Prezentacije:

Prof. Melita Kovacevic 1 ppt

Prof. Melita Kovačevic 2 ppt

Prof. Melita Kovacević 3 ppt

Prof. Melita Kovacevic 4 ppt

Prof. Melita Kovacevic 5 ppt

Prof. Melita Kovacevic 6 ppt

Prof. Melita Kovacevic 7 ppt

Prof. Sasa Milic ppt

Prof. Mira Vukcevic ppt

Prof. Zdravko Krivokapic ppt

Vanja Drljevic ppt

 

Izvještaji sa međunarodnih konferencija

Izvještaj sa HERE studijske posjete – prof. Mira Vukčević

Izvještaj sa Coimbra_JMD studijske posjete – prof. Nikola LATKOVIC

Izvještaj sa studijske posjete Univerzitetu u Milanu – Biljana Mišović

Izvještaj sa studijske posjete Univerzitetu u Milanu – Prof. dr Mira Vukčević

Izvještaj sa HERE seminara u Maroku – Prof. dr Saša Milić

Izvještaj sa HERE seminara u Lvivu – Miloš Pavićević

Izvještaj sa HERE seminara u Varšavi – Biljana Mišović

Izvještaj sa studijske posjete Univerzitetu u Malmeu – Prof. dr Saša Milić

Izvještaj sa HERE studijske posjete Univerzitetu u Talinu – Prof. dr Mira Vukčević

Izvještaj sa HERE studijske posjete Univerzitetu u Talinu – Vuk Vuković

Izvještaj sa HERE seminara u Novom Sadu – Prof. dr Saša Milić

Izvještaj sa HERE seminara u Novom Sadu – Vuk Vuković

Izvještaj sa godišnje HERE konferencije za 2015. godinu u Tbilisiju – Prof. dr Saša Milić

Izvještaj sa godišnje HERE konferencije za 2015. godinu u Tbilisiju – Biljana Mišović

Izvještaj sa godišnje HERE konferencije za 2015. godinu u Tbilisiju – Prof. dr Mira Vukčević

Izvještaj sa studijske posjete Univerzitetu u Gentu i Evropskoj komisiji (DG EAC) – Prof. dr Saša Milić

Izvještaj sa studijske posjete TU Berlin – Prof. dr Mira Vukčević

Izvještaj sa studijske posjete TU Berlin – Vuk Vuković

Izvještaj sa HERE seminara u Istanbulu – Prof. dr Saša Milić

Izvještaj sa HERE seminara u Istanbulu – Prof. dr Mira Vukčević

Izvještaj sa HERE seminara u Istanbulu – Biljana Mišović

Izvještaj sa HERE seminara u Istanbulu – Miloš Pavićević

Zapisnik sa sastanka HERE tima (27.02.2015)

Zapisnik sa sastanka HERE tima (19.01.2015)

Talin – Prof. dr Marija Knežević (Univerzitet Crne Gore)

Priština – Nada Kovač (Ministarstvo prosvjete i sporta)

Alden Biesen – Biljana Mišović (Ministarstvo prosvjete i sporta)

Nikozija – Biljana Mišović (Ministarstvo prosvjete i sporta)

Nikozija – Prof. dr Mira Vukčević (Univerzitet Crne Gore)

Izvještaji sa međunarodnih seminara održanih u toku 2011. godine na kojima su učestvovali članovi crnogorskog HERE tima:

Tirana

Brisel – Petar Golubovic (student)

Oslo – Petar Golubovic (student)

Oslo – Prof. dr Ramo Šendelj (Univeritet Mediteran)

Lisabon

Izvještaji sa međunarodnih seminara održanih u toku 2012. godine na kojima su učestvovali članovi crnogorskog HERE tima:

Brisel – Biljana Mišović (Ministarstvo prosvjete i sporta)

Budimpešta – Prof. dr Saša Milić (Univerzitet Crne Gore)

Izvještaji sa međunarodnih seminara održanih u toku 2013. godine na kojima su učestvovali članovi crnogorskog HERE tima:

London – Podrška studentskim servisima

Madrid – Prof. Saša Milić (Univerzitet Crne Gore)

Madrid – Prof. Ramo Sendelj (University Mediterranean)

 

Ispod možete pronaći godišnje izvještaje EACEA o aktivnostima HERE timova u Erasmus+ partnerskim zemljama.

Izvještaj EACEA o aktivnostima HERE timova za 2016. godinu

Izvještaj EACEA o aktivnostima HERE timova za 2015. godinu

Izvještaj EACEA o aktivnostima HERE timova za 2013. godinu

Izvještaj EACEA o aktivnostima HERE timova za 2012. godinu

Izvještaj EACEA o aktivnostima HERE timova za 2010.godinu

Izvještaj EACEA o aktivnostima HERE timova za 2009. godinu

 

‘SPHERE’ (Podrška i promovisanje eksperata u oblasti visokog obrazovanja)

Univerzitet u Barceloni (koordinator) i Evropska Asocijacija Univerziteta (EUA) trenutno sačinjavaju konzorcijum ‘SPHERE’ (Podrška i promovisanje eksperata u oblasti visokog obrazovanja), inicijativu kojom upravlja Evropska komisija preko Izvršne agencije za obrazovanje, auidovizuelnu umjetnost i kulturu. SPHERE će pružati obuku i povezivanje eksperata u oblasti visokog obrazovanja (HEREs) i Nacionalnih Erasmus+ kancelarija (NEOs) u zemljama u susjedstvu EU (bivših Tempus partnerskih zemalja) u periodu januar 2015 – decembar 2017.

Ciljevi ove inicijative su:

 • Izgradnja kapaciteta nacionalnih HERE timova da aktivno doprinose reformi visokog obrazovanja na nacionalnom nivou u njihovim zemljama i na nivou organizacija i ustanova visokog obrazovanja.
 • Podizanje svijesti prije svega o EU politici u oblasti visokog obrazovanja – i to EU agendi modernizacije – i kretanju politika u EHEA, i kako ove politike mogu potencijalno uticati na partnerske zemlje.
 • Povezivanja između HERE u različitim zemljama kroz mnoštvo regionalnih i međunarodnih aktivnosti.
 • Generacijsko učenje (Peer learning) koje omogućava HERE timovima na različitom nivou znanja i iskustva da uče jedni od drugih.

Teme koje će se obrađivati kroz aktivnosti HERE timova su:

 • Unapređenje učenja i nastave u pogledu metoda i pristupa
 • Diplome i sistemi diploma/stepena
 • Mobilnost i internacionalizacija
 • Upravljanje, rukovođenje i finansiranje ustanova visokog obrazovanja i sistema
 • Osiguranje kvaliteta (institucionalno, spoljašnje i regionalno)
 • Diplomske studije/doktorsko obrazovanje

Sljedeće aktivnosti će biti organizovane na godišnjem nivou:

 • Međunarodne konferencije, obično na kraju godine, povezujući različite teme i oblasti
 • Dva tematska seminara u različitim partnerskim zemljama i Evopskim zemljama
 • Dvije studijske posjete univerzitetima, organizovane da obezbijede hands-on iskustvo i generacijsko čenje za HERE
 • Oko 50-60 misija tehničke pomoći, kao sredstvo pružanja ciljane, hands-on podrške i konsultacija za HERE i akademsku zajednicu i vladu u njihovim zemljama.
 • Dalji razvoj i održavanje The Higher Education Reform Portal

 

SPHERE uključuje partnerske zemlje (bivše Tempus partnerske zemlje) Albaniju, Alžir, Jermeniju, Azerbejdžan, Bjelorusiju, Bosnu i Hercegovinu, Egipat, Gruziju, Izrael, Jordan, Kazahstan, Kirgistan, Liban, Libiju, Moldaviju, Crnu Goru, Maroko, Palestinu*, Rusiju, Srbiju, Siriju, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajunu, Uzbekistan i Kosovo**.

*Ovo određivanje ne može se tumačiti kao priznanje države Palestine i bez uticaja je na pojedinačne pozicije država članica po ovom pitanju.
**Ovo određivanje je bez uticaja na pozicije i status, i u skladu je sa UNSCR 1244 i ICJ Mišljenjem o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

126 Comments

 • November 5, 2023

  Wohh precisely what I was looking for, appreciate it for putting up.

 • December 19, 2023

  Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 • January 9, 2024

  Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 • January 12, 2024

  I got what you intend, appreciate it for putting up.Woh I am happy to find this website through google.

 • January 12, 2024

  I am glad to be one of several visitors on this outstanding site (:, regards for posting.

 • January 13, 2024

  of course like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again.

 • January 13, 2024

  Hi would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 • January 18, 2024

  Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good site!

 • January 20, 2024

  I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 • I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 • March 22, 2024

  I will immediately snatch your rss as I can’t in finding your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me know in order that I could subscribe. Thanks.

 • March 28, 2024

  It¦s actually a cool and useful piece of info. I am happy that you simply shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 • March 31, 2024

  It is perfect time to make some plans for the long run and it is
  time to be happy. I’ve read this post and if I could I
  wish to suggest you some interesting issues or advice.

  Perhaps you can write subsequent articles relating to this article.

  I desire to learn even more things about it!

  my web page: vpn coupon code 2024

 • April 1, 2024

  Wow, that’s what I was searching for, what a data!
  present here at this web site, thanks admin of this web site.

  my page … vpn coupon 2024

 • April 2, 2024

  Somebody essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Wonderful job!

 • Hi there! This is my first visit to your blog!

  We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!

  My homepage – vpn special coupon code 2024

 • April 6, 2024

  I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this
  one these days.

  Also visit my web-site … vpn special coupon

 • April 8, 2024

  It’s awesome in support of me to have a website, which is helpful
  for my know-how. thanks admin

  Review my web page – vpn special code

 • April 10, 2024

  What Is Aizen Power? Aizen Power is presented as a distinctive dietary supplement with a singular focus on addressing the root cause of smaller phalluses

 • April 10, 2024

  How Does Sugar Defender Work & What are the Expected Results? Sugar Defender is a liquid supplement.

 • April 10, 2024

  Useful information. Fortunate me I discovered your web site by accident, and I am surprised
  why this accident did not took place in advance!
  I bookmarked it.

  Also visit my homepage – vpn special code

 • April 10, 2024

  What Is Puravive? Puravive is a weight loss supplement that works to treat obesity by speeding up metabolism and fat-burning naturally.

 • April 21, 2024

  Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you¦ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal site.

 • April 27, 2024

  Very excellent visual appeal on this web site, I’d rate it 10 10.

 • April 27, 2024

  This design is steller! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 • April 28, 2024

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i’m happy to express that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much unquestionably will make sure to do not forget this website and give it a look regularly.

 • April 30, 2024

  I keep listening to the newscast lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 • May 8, 2024

  Utterly pent content material, Really enjoyed looking at.

 • May 12, 2024

  FitSpresso: What Is It? FitSpresso is a natural weight loss aid that targets the root cause of excess body fat.

 • May 18, 2024

  Woh I enjoy your posts, saved to bookmarks! .

 • May 18, 2024

  I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 • The very crux of your writing while sounding reasonable at first, did not really settle properly with me personally after some time. Somewhere throughout the paragraphs you actually were able to make me a believer but only for a while. I still have a problem with your jumps in assumptions and one would do nicely to fill in all those breaks. In the event you actually can accomplish that, I will definitely end up being amazed.

 • May 22, 2024

  Can I just say what a aid to seek out someone who really knows what theyre talking about on the internet. You definitely know tips on how to bring an issue to light and make it important. More folks have to learn this and perceive this aspect of the story. I cant imagine youre not more common because you positively have the gift.

 • May 22, 2024

  hey there and thank you for your information ? I?ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 • May 24, 2024

  Great ? I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 • May 26, 2024

  I have learned result-oriented things from your blog post. One other thing to I have discovered is that in many instances, FSBO sellers will probably reject an individual. Remember, they’d prefer never to use your providers. But if you actually maintain a stable, professional partnership, offering help and staying in contact for about four to five weeks, you will usually be able to win an interview. From there, a listing follows. Thanks a lot

 • May 27, 2024

  he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks

 • May 31, 2024

  What Is Sugar Defender Supplement? Sugar Defender is a plant-based supplement and it helps to regulate the blood sugar levels in the body.

 • The other day, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 30
  foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83
  views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

  Look into my web blog – nordvpn special coupon code 2024

 • Hey There. I found your blog the use of msn. That is a really neatly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to learn more of your helpful information. Thank you for the post. I will certainly return.

 • June 1, 2024

  I think other web-site proprietors should take this web site as an model, very clean and great user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 • June 2, 2024

  Nice weblog right here! Also your website lots up very fast! What host are you the usage of? Can I get your affiliate link for your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol

 • June 4, 2024

  What i don’t understood is actually how you are not really much more well-liked than you might be now. You are so intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 • June 4, 2024

  of course like your web-site but you have to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 • June 4, 2024

  Well I sincerely enjoyed reading it. This tip offered by you is very effective for accurate planning.

 • June 5, 2024

  Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my website something like that. Can I implement a part of your post to my site?

 • June 5, 2024

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 • Some genuinely fantastic articles on this web site, regards for contribution. “Give me the splendid silent sun with all his beams full-dazzling.” by Walt Whitman.

 • June 6, 2024

  Great site. Plenty of useful info here. I am sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And certainly, thank you in your effort!

 • Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast provided vibrant clear concept

 • June 9, 2024

  It’s really a nice and helpful piece of info. I’m glad that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 • June 10, 2024

  Well I sincerely liked studying it. This article provided by you is very constructive for accurate planning.

 • June 11, 2024

  Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thank you

 • June 17, 2024

  I savor, result in I discovered just what I used to be taking a look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 • June 19, 2024

  I like your writing style truly enjoying this website .

 • June 21, 2024

  Would love to incessantly get updated great web blog! .

 • June 21, 2024

  It’s onerous to search out educated individuals on this subject, but you sound like you already know what you’re speaking about! Thanks

 • Appreciating the dedication you put into your site and detailed information you provide. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 • June 22, 2024

  I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!

 • June 22, 2024

  Great website. Plenty of helpful information here. I’m sending it to several pals ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

 • June 22, 2024

  You have mentioned very interesting points! ps nice internet site. “Do not quench your inspiration and your inmagination do not become the slave of your model.” by Vincent Van Gogh.

 • June 23, 2024

  I got what you intend, regards for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. “Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.” by Ralph Waldo Emerson.

 • June 24, 2024

  I do trust all the ideas you’ve offered to your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for newbies. May just you please lengthen them a bit from next time? Thanks for the post.

 • June 24, 2024

  Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boringK I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 • June 25, 2024

  Good write-up, I?m regular visitor of one?s site, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 • June 26, 2024

  Thank you for another informative web site. Where else could I get that kind of information written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.

 • June 26, 2024

  I?d need to verify with you here. Which isn’t one thing I normally do! I get pleasure from studying a post that will make folks think. Also, thanks for allowing me to comment!

 • Its such as you learn my mind! You seem to grasp a lot about this, like you wrote the e book in it or something. I believe that you simply can do with some to pressure the message home a bit, however other than that, this is fantastic blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 • June 27, 2024

  It’s actually a cool and useful piece of info. I’m happy that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 • Hi it’s me, I am also visiting this site daily, this
  web page is in fact pleasant and the users are
  really sharing pleasant thoughts.

 • June 29, 2024

  Thanks for your text. I would also love to say that the health insurance broker also works well with the benefit of the coordinators of the group insurance policies. The health agent is given an index of benefits wanted by somebody or a group coordinator. Such a broker does indeed is look for individuals or perhaps coordinators which best go with those requirements. Then he shows his advice and if all sides agree, this broker formulates legal contract between the 2 parties.

 • June 30, 2024

  What?s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its helped me. Good job.

 • June 30, 2024

  I will immediately take hold of your rss as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 • June 30, 2024

  I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. Many thanks

 • July 1, 2024

  What is Tea Burn? Tea Burn is a new market-leading fat-burning supplement with a natural patent formula that can increase both speed and efficiency of metabolism. Combining it with Tea, water, or coffee can help burn calories quickly.

 • July 1, 2024

  I have learned result-oriented things by your weblog. One other thing I’d really like to say is newer computer os’s are likely to allow extra memory to be used, but they also demand more ram simply to perform. If an individual’s computer cannot handle far more memory and also the newest program requires that storage increase, it may be the time to shop for a new Laptop. Thanks

 • fantastic issues altogether, you simply won a new reader. What might you recommend about your put up that you just made some days ago? Any sure?

 • July 3, 2024

  I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up. “We seldom attribute common sense except to those who agree with us.” by La Rochefoucauld.

 • F*ckin? remarkable things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 • July 5, 2024

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered vivid transparent concept

 • July 5, 2024

  Great beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how could i subscribe for a weblog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast provided vivid clear idea

 • July 6, 2024

  Thanks for this post, I am a big fan of this website would like to go on updated.

 • July 7, 2024

  Thanks for giving your ideas here. The other issue is that each time a problem comes up with a laptop motherboard, folks should not have some risk regarding repairing the item themselves because if it is not done properly it can lead to permanent damage to an entire laptop. It is usually safe just to approach any dealer of your laptop with the repair of motherboard. They have got technicians who may have an skills in dealing with pc motherboard complications and can have the right diagnosis and carry out repairs.

 • July 9, 2024

  Just desire to say your article is as amazing. The clearness on your put up is just spectacular and that i could think you’re an expert in this subject. Fine with your permission allow me to seize your feed to keep up to date with impending post. Thank you a million and please carry on the gratifying work.

 • July 11, 2024

  As a Newbie, I am constantly searching online for articles that can aid me. Thank you

 • I’m not sure exactly why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 • July 12, 2024

  Great work! This is the type of information that should be shared around the internet. Shame on Google for not positioning this post higher! Come on over and visit my site . Thanks =)

 • July 14, 2024

  Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 • July 15, 2024

  You actually make it appear really easy with your presentation however I find this topic to be actually one thing that I believe I might never understand. It seems too complex and very extensive for me. I’m having a look forward for your next publish, I?ll try to get the dangle of it!

 • July 16, 2024

  I simply could not go away your web site prior to suggesting that I really loved the usual information a person provide on your guests? Is going to be again steadily in order to investigate cross-check new posts.

 • July 16, 2024

  Scam

 • July 16, 2024

  Buy Drugs

 • July 16, 2024

  Viagra

 • July 17, 2024

  Porn

 • July 17, 2024

  Buy Drugs

 • July 17, 2024

  Porn

 • Sex
  July 17, 2024

  Pornstar

 • July 18, 2024

  Pornstar

 • July 18, 2024

  Scam

 • Sex
  July 18, 2024

  Viagra

 • July 18, 2024

  Viagra

 • July 18, 2024

  Porn site

 • July 18, 2024

  Scam

 • July 18, 2024

  Scam

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”