Unapređivanje mobilnosti u svrhu prakse studenata na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori

Danas je u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore održan događaj pod nazivom „Unapređivanje Erasmus+ mogućnosti mobilnosti za praksu (traineeship mobilities) studenata na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori”, koji je organizovala Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa Rektoratom Univerziteta Crne Gore.

Sastanak je organizovan s ciljem unaprijeđenja prakse studenata, kako bi im se omogućilo sticanje praktičnih vještina koje će im pomoći u njihovoj budućoj karijeri.
Vanja Drljević, direktorica Nacionalne Erasmus+ kancelarije i Sanja Peković, prorektorka za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore otvorile su događaj ističući važnost prakse u obrazovanju, te su naglasile potrebu za uspostavljanjem jače veze između ustanova visokog obrazovanja i industrije.

Na događaju su učestvovali i predstavnici univerzitetsih jedinica UCG kao i predstavnici privatnih univerziteta (UDG i Mediteran), koji su dijelili iskustva studenata u projektima Erasmus+ mobilnosti u svrhu prakse, a isto tako i otvorili diskusiju o izazovima na koje su nailazili u implementaciji sličnih vrsta mobilnosti.

Previous Dan Evrope obilježen panel diskusijom o uticaju Erasmus+ mobilnosti na usavršavanje naših mladih panelista

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”