Dan Evrope obilježen panel diskusijom o uticaju Erasmus+ mobilnosti na usavršavanje naših mladih panelista

Danas, u prostorijama Univerziteta Donja Gorica, govorili smo o iskustvima naših Erasmus+ korisnika i značaju perioda mobilnosti u različitim aspektima, stavljajući poseban akcenat na izgradnju vještina, tehničkih i mekih, i način kako one nam pomažu u našem procesu ličnog rasta i samootkrivanja, ali pozitivno utiču i na naš karijerni angažman.

Kulturološki šok koji Erasmus+ korisnici doživljavaju boravkom u međunarodnom okruženju, vještine prilagodljivosti i samostalnosti koje steknu, interkulturalna komunikacija i lingvističke vještine, kreativnost, trenerske vještine i timski rad, su neke od najistaknutijih vještina koji su naši panelisti elaborilari.

U uvodnom dijelu, prisutnima su se obratili prof. Sandra Tinaj, generalna menadžerka UDG-a, Vanja Drljević, direktorica Nacionalne Erasmus+ kancelarije, Silvia Staffa, zamjenica ambasadora Republike Italije u Crnoj Gori, i Zerina Kardović, predsjednica ESN mreže u Crnoj Gori.

U moderaciji Rine Muhaj, ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije, i Danila Bulatovića, člana HERE tima ispred UDG-a, u radnoj sesiji diskusije učestvovali su: Luka Trbović (srednja stručna škola “Vaso Aligrudić”), Balša Lompar (UDG alumnista), Bojana Lalatović (RYCO), Amela Frljučkić (Muzički centar Crne Gore), Jelena Jovanović (omladinska radnica) i Ksenija Borilović (Kancelarija za mlade glavnog grada Podgorica).

Previous Reforms Inside Issue 4

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”