National Erasmus + Office +382 20 223 087

U Regensburgu održan događaj – Aktivnosti obuke i saradnje

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da su Aktivnosti obuke i saradnje (Training and Cooperation activities – TCA) pod nazivom – Nova vizija za evropsku saradnju održane od 10.-og do 12.-og septembra 2023. godine u Regensburgu (Njemačka).

U organizaciji Nacionalne agencije u Njemačkoj, održan je međunarodni kontakt dogadjaj koji je okupio predstavnike nacionalnih agencija i nacionalnih Erasmus+ kancelarija, kao i predstavnike univerziteta širom Evrope kako bi razmotrili mogućnosti novih koncepata saradnje mobilnosti i ostalih projekata dostupnih akcija u oblasti visokog obrazovanja.

Fokus ovog dogadjaja je posebno stavljen na osnaživanje saradnje sa Jugoistočnom Evropom, a učesnici su dobili mogućnost uspostavljanja novih kontakata i umrežavanja sa relevantnim stejkholderima za predstojeći Erasmus+ konkurs.

U delegaciji Crne Gore, ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije bila je direktor kancelarije, gdja Vanja Drljević, dok su predstavici univerziteta bili: prof. Jelena Šaković Jovanović (Univerzitet Crne Gore), prof. Marija Janković (Univerzitet Mediteran), Sanja Nikolić (Univerzitet Donja Gorica) i Anđela Janković (Univerzitet Adriatik).

 

Previous Kontakt seminar između institucija visokog obrazovanja Holandije i Zapadnog Balkana (Albanija, Bosnia i Hercegovina, Kosovo i Crna Gora)

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”