National Erasmus + Office +382 20 223 087

Kontakt seminar između institucija visokog obrazovanja Holandije i Zapadnog Balkana (Albanija, Bosnia i Hercegovina, Kosovo i Crna Gora)

U prostorijama Politehničkog Univerziteta Tirane, održan je 21. i 22. juna kontakt seminar između institucija visokog obrazovanja Holandije i Albanije, BiH, Kosova i Crne Gore. Kontakt seminar je organizovan na inicijativu Nacionalne Agencije Holandije, u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom Albanije.

Prvi dan događaja je počeo prijemom Ambasade Holandije u Tirani, dok drugi radni dan se sastajao od razlčitih panel diskusija i bilateralnih sastanaka koje su imale za cilj da razmatraju mogućnosti saradnje u različitim oblastima između univerziteta Holandije i Zapadnog Balkana. Poseban fokus je stavljen na međunarodnu kreditnu mobilnost studenata i akademskog osoblja. Predstavnici univerziteta Holandije su iskazali poseban interes da podstaknu veću mobilnost između Holandije i Zapadnog Balkana. Univerziteti učesnici su predstavili svoje ponude, karakteristike sistema visokog obrazovanja svojih država, oblasti interesovanja, trenutne mogućnosti ali i potencijalne poteškoće u realizaciji istih.

Od strane Crne Gore ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije je prisustvovala Rina Muhaj, savjetnik za projekte, kao i predstavnici Univerziteta Mediteran, prof. Marija Janković, prorektor za medjunarodnu saradnju, kao i Petar Krivokapić, savjetnik za medjunarodnu saradnju.

Predstavnica Erasmus+ kancelarije, Rina Muhaj, zajedno sa direktoricom Nacionalne Erasmus+ kancelarije Albanije, Ada Ramaj, direktoricom Nacionalne Erasmus+ kancelarije Kosova, Mimika Dobroshi, kao i savjetnikom programa Nacionalne Agencije Holandije, Jasper Hondelik, u moderaciji programskog koordinatora za KA1 pri Nacionalnoj Agenciji Holandije, Lennaert van Heumen, učestvovali su na prvom panelu događaja koji je imao za cilj razmatranje trenutnih potencijalnih mogućnosti saradnje između institucija visokog obrazovanja, strateškog okvira zemalja Zapadnog Balkana za internacionalizaciju visokog obrazovanja, trenutnog stanja mobilnosti izmedju Holandije i Zapadnog Balkana, kao aspekata lokalnih okolnosti koje je potrebno uzeti u obzir kada se radi implementacija projekata mobilnosti.

Previous Mjesec Evrope na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”