National Erasmus + Office +382 20 223 087

Studija o upravljanju ljudskim resursima na javnim ustanovama visokog obrazovanja u Tempus partnerskim zemljama

Studija pruža prikaz izazova, uslova i ograničenja koji predstavljaju prepreke u modernizaciji visokog obrazovanja. Posebna svrha ove studije je da istraži do koje mjere neki nepovoljni uslovi kao što su neadekvatne procedure imenovanja i nedostatak plana karijernog napredovanja mogu ometati pravilan razvoj ljudskih resursa u visokom obrazovanju.

Studija je koncentrisana isključivo na sector javnog visokog obrazovanja i redovno zapošljeno osoblje. Studija je pokrenuta 2011. godine i sastojala se iz dva dijela: online istraživanja namijenjenog učesnicima u Tempus projektima, kako bi se prikupila njihova individualna zapažanja i upitnika koji je preko Nacionalnih Tempus kancelarija dostavljen nadležnim državnim organima i drugim relevantnim subjektima kako bi se sakupile informacije o nacionalnim poltikama i praksama. Ova studija ima za cilj ne samo da da pregled stanja u Tempus partnerskim zemljama, već i da sakupi dobre prakse i pruži primjere kako zemlje ili institucije odgovaraju na izazove sa kojima se trenutno suočavaju u upravljanju ljudskim resursima. što je još važnije, studija ima za cilj da podigne svijest institucija i kreatora politika pomažući im da identifikuju centralne oblasti razvoja njihovih zemljama. Studija je fokusirana na političke mjere i strategije preduzete na makro nivou (vlada i ministarstva) i mikro nivou ( ustanove visokog obrazovanja) i oslikava raznovrsnost pristupa koji se trenutno primjenjuju u Tempus zemljama.

Studija pokriva širok opseg tema, uključujući:

  • Politički kontekst u različitim partnerskim zemljama
  • Postupak i prakse u postavljanju
  • Upravljanje karijerom
  • Radni uslovi
  • Odliv mozgova (brain-drain)
  • Demografija
  • Atraktivnost poslova
  • Vještine i stavovi

Važno je napomenuti da mnoge teme kojima se bavi ova studija (kao što su pitanja u vezi sa atraktivnošću posla i vještinama, trenutnim izazovima isl.), nijesu zasnovane na zvaničnim statistikama već na individualnim zapažanima onih koji su učestvovali u popunjavanju upitnika. Kompletnu studiju možete preuzeti ovdje.

Previous Nova Studija “Saradnja Univerziteta i privrede u Evropi”

281 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”