National Erasmus + Office +382 20 223 087

Nova Studija “Saradnja Univerziteta i privrede u Evropi”

Kao prva studija ovakve vrste , ona pruža pregled trenutnog stanja razvoja saradnje između Univerziteta i privrede u zemljama članicama EU i identifikuje različite barijere za saradnju Univerziteta i privrede u Evropi. Studija objedinjuje 15 pojedinačnih studija slučaja  rađenih na Univerzitetu u Alborgu (Danska),  Autonomnom Univerzitetu u Madridu (španija), Babes Bolyai Univerzitetu u Klužu (Rumunija), Baltičkom Univerzitetu, Karlovom Univerzitetu u Pragu (ÄŒeška), Korvinus Univerzitetu u Budimpešti (Mađarska), Katoličkom Univerzitetu u Luvenu (Belgija), Nacionalnom Tehničkom Univerzitetu u Atini (Grčka), Slovačkom Tehnološkom Univerzitetu (Slovačka), Universite deTechnologie de Compeigne (Francuska), Univerzitetu Limerik (Republika Irska), Univerzitetu Portu (Portugal), Univerzitetu primijenjenih nauke (Austrija),  Univerzitetu u Suriju (Engleska) i Univerzitetu  Turku (Finska).

           Studiju možete preuzeti ovdje.

Previous Praški komunike 2001

138 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”