Rezultati selekcije Erasmus+ poziva za 2023. godinu

Rezultati selekcije Erasmus+ poziva za 2023. godinu

 

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju (CB HE) za 2023. godinu:

Rezultate selekcije Erasmus+ poziva za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju (CB HE) za 2023. godinu možete pogledati na sajtu Evropske komisije https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjUyYmDqNyCAxV-gf0HHW6LAJgQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Ferasmus-plus.ec.europa.eu%2Fnode%2F4714&usg=AOvVaw1MD3-O8EK_4p9xYq9BvtfF&opi=89978449

U okviru poziva za CB HE je podneseno ukupno 790 projektnih prijedloga, od čega je 159 projekata odobreno za finansiranje.

Ukupan budžet za sprovođenje svih odobrenih projekata iznosi 113 111 279 eura. Kada je u pitanju region Zapadnog Balkana, ukupna finansijska sredstva za sprovođenje odobrenih projekata iznose 12 654 889 eura.

Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore učestvuju u 7 novoodobrenih projekata u okviru ovog poziva, od kojih su 3 koordinatorska projekta, dok u 4 projekta crnogorske ustanove visokog obrazovanja učestvuju kao partneri.

Ukupno 4 projekta u kojima učestvuje Crna Gora u okviru ovog poziva pripadaju tzv. Strand-u 2, odnosno partnerstvima za transformaciju u visokom obrazovanju (tzv. zajedničkim projektima, kako je ovaj tip projekata nosio naziv u toku prethodnog ciklusa programa Erasmus+); 2 projekta pripadaju Strand-u 1 pod nazivom Podsticanje pristupa saradnji u visokom obrazovanju, a 1 projekat Strand-u 3, odnosno projektima strukturnih reformi.

Projekti u kojima učestvuje Crna Gora su:

  • Gender Equality in Academia and Research (GEAR) – Rodna ravnopravnost u okviru akademske zajednice i istraživanja – Strand 1; budžet: 399,042

Koordinator projekta je Univerzitet Adriatik Bar. Zemlje učesnice u projektu su Litvanija, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Srbija. Partneri u projektu iz Crne Gore su Univerzitet Crne Gore i Socio-ekonomski centar Crne Gore. Cilj projekta je promjena postojeće situacije kada su u pitanju STEM studije, prvenstveno kroz zajednički razvoj, odnosno implementaciju planova za rodnu ravnopravnost, jačanje učešća žena u obrazovanju u prirodnim naukama, kao i osnaživanje učešća svih kategorija sa manjim mogućnostima.

 

  • Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations (HAWKING) – Žetva (digitalno) alternacije na načine koji obaraju nedostupnost novih generacija – Strand 2; budžet: 793,464

Koordinator projekta je Univerzitet Crne Gore. Zemlje učesnice u projektu su Bosna i Hercegovina, Albanija, Turska, Srbija, Kipar, Slovenija i Portugal. Partneri u projektu iz Crne Gore su Univerzitet Adriatik Bar i Pedagoški centar Crne Gore. Cilj projekta je premostiti prazninu u digitalizovanom obrazovanju i pružiti podršku studentima ranjivih kategorija (sa fizičkim i/ili mentalnim invaliditetom), od kojih mnogi ne nastavljaju sa fakultetskim obrazovanjem uprkos svojim talentima; između ostalih fokus je i na studentkinjama koje su uključene u programe tehničkih studija znatno manje od svojih muških kolega. Dakle, akcenat je na pružanju novih načina za ekonomsko osnaživanje žena kako bi se doprinijelo većoj rodnoj ravnopravnosti.

 

  • Promoting internationalization of higher education institutions in Montenegro through capacity building for studies in English language (ME-Study in English) – Unaprijeđivanje internacionalizacije ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori kroz izgradnju kapaciteta studija na engleskom jeziku – Strand 3; budžet: 998,961

Koordinator projekta je Univerzitet Crne Gore. Zemlje učesnice u projektu su Crna Gora, Hrvatska i Francuska. Partneri u projektu iz Crne Gore su Univerzitet Donja Gorica, Udruženje studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Agencija za kontrolu i obezbijeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, dok Ministarstvo prosvjete Crne Gore učestvuje kao pridruženi partner u projektu. Cilj projekta je da crnogorski sistem visokog obrazovanja i kreatori politike zajednički unaprijede politiku visokog obrazovanja i prakse internacionalizacije kroz saradnju sa univerzitetima Evropske unije i lokalnim studentskim organizacijama.

 

  • New energy competence system and technology for WB energy stability system curriculum reform NEST4WB – Novi sistem energetskih kompetencija i tehnologija za reformu studijskih programa sistema energetske stabilnosti na Zapadnom Balkanu – Strand 2; budžet: 799,168

Koordinator projekta je Akademija strukovnih studija Kosovo. Zemlje koje učestvuju u projektu su Srbija, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Albanija, Španija, Kosovo. Partner u projektu iz Crne Gore je Fakultet primijenjenih nauka Podgorica. Cilj projekta je modernizacija ustanova visokog obrazovanja zemalja Zapadnog Balkana kroz uspostavljanje novih ili modernizaciju postojećih studijskih programa u sinergiji sa informacionim i komunikacionim tehnologijama na nivou osnovnih/magistarskih studija (na engleskom ili maternjem jeziku), kao i uspostavljanje programa cjeloživotnog učenja i centara za podizanje svijesti o zelenoj agendi i digitalizaciji, uspostavljanje platformi, centara za obuku i mreža za transfer znanja i vještina u energetskom sektoru.

 

  • Enhancing knowledge and skills at WB HEIs in preparation for zero carbon maritime transport and logistics society (Zero C) – Unaprijeđenje znanja i vještina na ustanovama visokog obrazovanja Zapadnog Balkana za pripremu za videni saobraćaj i logistiku sa nultom emisijom štetnih gasova – Strand 2; 762,293

Koordinator projekta je UNIVERSITETI ALEKSANDER MOISIU DURRES u Albaniji. Zemlje koje učestvuju u projektu su Njemačka, Crna Gora, Grčka, Albanija i Italija. Partneri u projektu iz Crne Gore su Univerzitet Crne Gore, Privredna komora Crne Gore i Agencija za zaštitu životne sredine, dok kao pridruženi partneri u projektu učestvuju Luka Kotor A.D. Kotor i Luka Bar. Cilj projekta je povećanje ljudskih i tehničkih kapaciteta, s obzirom da se univeziteti u Crnoj Gori i Albaniji (Univerzitet Crne Gore, University Aleksander Moisiu of Durres, University Ismail Qemali of Vlore) suočavaju sa izazovima u pogledu dostupnosti osoblja koje je kvalifikovano i obučeno za nove tehnologije koje unapređuju i promovišu nultu emisiju štetnih gasova u vodenom saobraćaju do 2050. godine. Crna Gora i Albanija treba da ispune određeni broj zahtijeva koje se odnose na očuvanje okruženja, a koji su uostalom od velikog značaja za proces pridruživanja Evropskoj uniji.

 

  • Digital Education Readiness in the field of Higher Education DERHE – Spremnost za digitalizaciju u visokom obrazovanju – Strand 2; budžet: 777,526

Koordinator projekta je Univerza v Ljubljani u Sloveniji. Zemlje koje učestvuju u projektu su Belgija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija.  Partneri u projektu iz Crne Gore su Univerzitet Crne Gore i Privredna komora Crne Gore. Cilj projekta je kombinovanje konvencionalnih načina učenja i on-line mogućnosti obrazovanja kako bi se unaprijedili postojeći obrazovni programi, prije svega integrisanjem novih i inovativnih metoda nastave, s obzirom da je primijećeno da nastavnom osoblju regiona Zapadnog Balkana nedostaju vještine i znanja za kombinovanu metodologiju nastave.

 

  • Engaging Students for eNhancing internationalization practices in the Adriatic-Ionian Region ESN-AIR – Angažovanje studenata za osnaživanje praksi internacionalizacije u Jadransko-jonskom regionu – Strand 1

Koordinator projekta je Universita politecnica delle marche u Italiji. Zemlje koje učestvuju u projektu su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Italija, Srbija i Hrvatska. Partneri u projektu iz Crne Gore su Univerzitet Crne Gore i Univerzitet Donja Gorica. Cilj projekta je podsticanje učešća studenata, naročito studentskih organizacija u “institucionalnom životu” Jadransko-jonske regije, s ciljem osnaživanja internacionalizacije i različitih internacionalizacionih praksi u visokom obrazovanju, naročito kada je u pitanju međunarodna saradnja i programi mobilnosti, kroz različite obuke studenata i akademskog osoblja, uz podršku Erasmus studentske mreže.

 

Izgradnja kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuke za 2023. godinu

U projektima u okviru ovog poziva učestvuje ukupno 937 ustanova iz 104 zemlje. Ukupan budžet za učešće u ovim projektima iznosi 27,1 million EUR. Crna Gora učestvuje u ukupno 8 novoodobrenih projekata.

Rezultati poziva za Izgradnju kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuke (CB VET) su dostupni ovde

 

Erasmus+ virtuelne razmjene u oblasti visokog obrazovanja i mladih

Ukupan budžet koji je dodijeljen za sprovođenje projekata Erasmus+ virtuelnih razmjena iznosi oko 6,3 million EUR, dok ukupan budžet koji je dodijeljen za učešće zemalja Zapadnog Balkana iznosi 955,791 eura.

 

Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih za 2023. godinu

Ukupan budžet za sprovođenje projekata u okviru ovog poziva iznosi 6.9 million EUR. Crna Gora učestvuje u 10 novoodobrenih projekata.

 

Izgradnja kapaciteta u oblasti sporta za 2023. godinu

Učešće u ovim projektima odobreno je za ukupno 266 organizacija iz 40 različitih zemalja. Crna Gora i Bosna i Hercegovina imaju veliki broj podnesenih projektnih prijedloga kada su u pitanju treće zemlje koje nisu pridružene programu. Crna Gora učestvuje u 2 novoodobrena projekta.

 

 

 

 

Previous Na Fakultetu za menadžement u Herceg Novom održan Erasmus+ informativni dan

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”