Na Fakultetu za menadžement u Herceg Novom održan Erasmus+ informativni dan

U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije, na Fakultetu za menadžment u Herceg Novom održan je Erasmus+ info dan na temu “Erasmus+ for newcomers: results achieved, available possibilities of the new call and future potential steps forward”, pri čemu su od strane predstavnika Nacionalne Erasmus+ kancelarije predstavljene mogućnosti koje nudi navedeni program za nastavni kadar i studente, a predstavljena su i pravila i procedure koje se odnose na projektni menadžment za Izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju.

Ispred nacionalne Erasmus+ kancelarije prisutnima su se obratile Vanja Drljević, direktorica Nacionalne Erasmus+ kancelarije, zatim Rina Muhaj i Ljiljana Gogić.

Predstavljeni su i novoodobreni projekti Fakulteta za menadžment – GEAR (Gender equality in Academia and Research) i HAWKING (Harvesting Digital Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations) Projekat GEAR je predstavljen od strane dekana Fakulteta prof. dr Irene Petrušić, a HAWKING projekat od strane Marije Osmajić Milović iz Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Događaj je poslužio i kao prilika da se predstave mogućnosti učešća studenata u Međunarodnoj kreditnoj mobilnosti i Erasmus Mundus zajedničkim magistarskim studijama.

Prezentacije sa događaja su dostupne ispod:

Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju i rezultati poslednjeg CB HE poziva

Projektni menadžment za CB HE

Mogućnosti učešća u Međunarodnoj kreditnoj mobilnosti

Mogućnosti učešća u akciji Erasmus Mundus

 

 

 

Previous Online informativna sesija za akciju Erasmus Mundus za 2024. godinu

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”