National Erasmus + Office +382 20 223 087

Radionica o pripremanju Tempus projekata

Na radionici su učesnici upoznati sa nedostacima projekata podnijetih u prethodnim konkursima, kao sa kriterijumima za selekciju projekata. Učesnicima je takođe predstavljen budžet i vrste troškova projekata. Potencijalnim aplikantima je prezentovan  sadržaj aplikacionog paketa i način popunjavanja dokumenata. Nacionalni i regionalni prioriteti za tekući konkurs su takođe predstavljeni učesnicima radionice. Dio radionice je bio posvećen konkretnim pitanjima potencijalnih aplikanata.

Previous Nova Studija “Saradnja Univerziteta i privrede u Evropi”

47 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”