National Erasmus + Office +382 20 223 087

Proslava Erasmus+ dana na Univerzitetu Crne Gore

Otvaranjem izložbe fotografija  „Erasmus+ mobilnost kroz objektiv alumnista“, Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore je, u zgradi Rektorata UCG, obilježila međunarodne Erasmus+ dane.

Rektor UCG prof. dr Vladimir Božović se, prilikom otvaranja izložbe kojom je između ostalog obilježen i kraj prvog sedmogodišnjeg ciklusa međunarodne kreditne mobilnosti, zahvalio studentima na fotografijama koje, kako je naveo, svjedoče o onome što za njih predstavlja studiranje u stranoj zemlji, sa stranim studentima.

„Mobilnost studenata, kao i mobilnost akademskog, istraživačkog i neakademskog osoblja predstavljaju važan aspekt internacionalizacije UCG. Želim da istaknem da su studenti i osoblje našeg Univerziteta uspješno koristili sve prednosti ovog programa, o čemu svjedoči podatak da je 600 naših studenata koristilo Erasmus + mobilnost, dok je realizovano više od 400 vrsta mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja”, rekao je on.

Zamjenik ambasadorke Evropske unije, Riccardo Serri kazao je da je učešće u Erasmus + programu iskustvo koje mijenja život, povezuje ljude i stvara kod njih svijest o tome da pripadaju Evropi.

Koordinatorka Nacionalne Erasmus + kancelarije, Vanja Drljević kazala je da najbolje poruke o Erasmus + programu daju studenti koji su i sami bili korisnici istog, te da joj je zadovoljstvo što danas kroz fotografije možemo svjedočiti njihovom učenju na nekom stranom univerzitetu, ali i učenju o životu.

„Moram napomenuti da se danas, u čast Erasmus + dana u Crnoj Gori, održao još jedan događaj posvećen podsticanju studenata sa invaliditetom da budu dio ovog programa. Erasmus + program je jedan od važnih aspekata internacionalizacije UCG, te se nadam da ćemo u budućnosti ohrabriti još više ljudi da se prijave i budu dio nezaboravnog iskustva“, dodala je gđa Drljević.

Previous Održavanje virtuelnog “sajma” CB HE projekata

107 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”