National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održavanje virtuelnog “sajma” CB HE projekata

Kao što je to i ranije najavljeno, Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu u Briselu (EACEA), u saradnji sa Nacionalnim Erasmus+ kancelarijama u partnerskim zemljama programa Erasmus+, organizuje virtuelni “sajam” projekata u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CB HE) 26.-og i 27.-og oktobra 2021. godine.

Cilj ovog događaja je predstavljanje najboljih rezultata i primjera dobre prakse ovih projekata na međunarodnom nivou, odnosno predstavljanje rezultata CB HE projekata pred akademskom zajednicom, donosiocima politike, studentima, univerzitetskim osobljem i drugim relevantnim stranama iz programskih i partnerskih zemalja programa Erasmus+. Ovaj sajam nudi mogućnost da saznate više o poboljšanju nastavnih metodologija, proširenju “obrazovne ponude” kao i osnaživanju upravljačkih struktura ustanova visokog obrazovanja.

Virtuelni sajam CB HE projekata uključuje izlaganje i diskusiju, radionice, kao i određeni broj obuka od strane učesnika u projektu, a biće omogućene i aktivnosti povezivanja u smislu dijeljenja projektnih ideja, kao i u cilju pronalaska partnera za sledeći poziv za podnošenje prijedloga u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju u okviru novog ciklusa programa Erasmus+.

Sajam CB HE projekata možete pratiti putem Airmeet platforme  register  a sa ovog linka možete preuzeti i kratak priručnik koji sadrži agendu, kao i detaljne informacije o projektima, učesnicima i pojedinačnim sesijama. S obzirom da je broj mjesta za prijavu preko Airmeet platforme ograničen, ukoliko ne uspijete da se registrujete, virtuelni sajam možete pratiti i putem društvenih mreža Facebook kao i putem You tube kanala https://www.youtube.com/channel/UCcvJXAVDeI84q2_5whFEX9A

 

Previous Održan događaj “Inkluzija i diverzitet u Erasmus+ projektima na univerzitetima u Crnoj Gori: postignuti rezultati i predstojeći izazovi”

178 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”