National Erasmus + Office +382 20 223 087

Otvoren konkurs za projekte u okviru Žan Mone programa

Žan Mone program je danas prisutan u više od 70 zemalja širom svijeta i više od 800 univerziteta organizuje Žan Mone kurseve kao dio svojih kurikuluma. Žan Mone program obuhvata mrežu od oko 1700 profesora, i uključuje 265 000 studenata svake godine.

Vrste aktivnosti

Nastavne aktivnosti

  • Žan Mone katedra
  • “Ad personam “ŽanMone katedra ra
  • Žan Mone centri izuzetnosti
  • Evropski moduli

 Akademske i istraživačke aktivnosti

  • Podrška udruženjima profesora i istraživača specijalizovanih za oblast evropskih integracija
  • Podrška za aktivnosti informisanja i istraživanja u vezi sa Evropskim integracijama
  • Podrška za aktivnosti informisanja i istraživanja za „Učenje Evrope u školi“
  • Žan Mone multilateralne istraživačke grupe

 Očekuje se da konkursi za preostale dvije ključne aktivnosti Žan Mone programa (Podrška određenim ustanovama koje se bave pitanjima u vezi sa evropskim integracijama i  Evropska udruženja aktivna na evropskom nivou u oblasti obrazovanja i obuke) budu objavljeni na jesen tekuće godine.

Rok za podnošenje aplikacija je 15. februar 2013. godine.

Aplikacione forme i aneksi će biti dostupni na web stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php) do kraja septembra 2012. godine.

Sva ključna dokumenta u vezi sa konkursom su dostupna na svim EU jezicima na slijedećem linku: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

 

Previous Održana Radionica „ Priznavanje prethodnog učenja i fleksibilni putevi učenja”

160 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”