National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održana Radionica „ Priznavanje prethodnog učenja i fleksibilni putevi učenja”

Radionicu je otvorio rektor Univerziteta Crne Gore, Prof. dr Predrag Miranović. Prvog dana radionice predstavnci Ministarstva prosvjete i sporta prezentovali su Zakon o visokom obrazovanju, kao i Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama, Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija i Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija. Predstavnici Univerziteta Crne Gore predstavili su strategiju razvoja cjeloživotnog učenja na univerzitetu, kao i postupak organizovanja i ponude modula cjeloživotnog učenja.  U drugom dijelu radionice UNICA ekspert Pat Davies predstavila je komparativnu analizu postojećih praksi priznavanja prethodnog učenja u zemljama EU. Nakon toga učesnici su podijeljeni u grupe koje je trebalo da daju model priznavanja prethodnog učenja u Crnoj Gori. Drugog dana radionice nastavilo se sa grupnim radom, nakon čega su usvojeni generalni zaključci svih radnih grupa.

 

Previous Nova Studija “Saradnja Univerziteta i privrede u Evropi”

263 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”