Online informativna sesija – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Obavještavamo vas da će online informativna sesija #Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju biti održana 30.-og novembra 2023. godine  –  09:45h-12:30h (CET).
Ova akcija pruža podršku:
-projektima međunarodne saradnje koji se zasnivaju na multilateralnim partnerstvima između organizacija koje su aktivne u oblasti visokog obrazovanja
-relevantnosti, kvalitetu, modernizaciji i spremnosti sistema visokog obrazovanja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu Erasmus
Za ovu informativnu sesiju u okviru koje imate mogućnost da saznate kako da pripremite projektni prijedlog možete se registrovati i pratiti na sledećem link-u: https://europa.eu/!Rgqwqt
Previous Objavljen Erasmus+ poziv za podnošenje projektnih prijedloga za 2024. godinu

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”