National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održana konferencija „Najnoviji izazovi očuvanja akademske čestitosti“

Potpuno sprovođenje nephodnih mjera za zaštitu od narušavanja akademskog integriteta, kao što su plagijarizam ili akademsko nepoštenje, uvijek treba da bude u fokusu akademske zajednice, dok bi rješavanje pitanja integriteta trebalo da prevaziđe zakonodavne i institucionalne okvire, sa nastojanjem da se riješe osnovni uzroci takvog ponašanja. Ovo je bila jedna od poruka sa konferencije „Najnoviji izazovi očuvanja akademske čestitosti“ koja je održana u Herceg Novom, u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta EvropeKvalitetno obrazovanje za sve“.

Neda Ojdanić, direktorica Direktorata za tercijarno obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Crne Gore na početku svog izlaganja je istakla da su principi akademskog integriteta fundamentalni za funkcionisanje i rad akademske zajednice i cjelokupnog akademskog okruženja.

„To je prepoznato u Strategiji razvoja visokog obrazovanja 2022-2026, koja je u završnoj fazi pripreme. Prema Strategiji, potpuna primjena potrebnih mjera za zaštitu od narušavanja akademskog integriteta treba da bude stalno u fokusu akademske zajednice“, rekla je Ojdanić. „Nacionalna politika obezbjeđivanja akademskog integriteta ne podrazumijeva samo da se prati pojava i priroda slučajeva akademskog nedoličnog ponašanja i da se preduzimaju mjere za sankcionisanje takvog ponašanja, već mora imati za cilj rješavanje osnovnih uzroka takvog ponašanja. Vodeći se principima Zakona o akademskom integritetu, Ministarstvo prosvjete će nastaviti rad na usaglašavanju sa EU politikom i dobrom evropskom praksom u ovoj oblasti“, kazala je Ojdanić.

Evgenia Jakumopulu, šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, kazala je da sprečavanje neetičkog ponašanja zahtijeva regulatorne i institucionalne reforme.

Ove reforme su se dogodile u Crnoj Gori nedavnim usvajanjem Zakona o akademskom integritetu. Visokoškolske institucije su takođe preduzele korake u promovisanju i očuvanju akademskog integriteta. Međutim, bilo bi pogrešno misliti da se neakademsko ponašanje može riješiti ‘autokratskom formulom’ novih propisa. Zakon uvijek mora da prati promjenu stava javnosti, a ne obrnuto, tako da rješavanje pitanja integriteta treba da prevaziđe zakonodavni i institucionalni okvir“, poručila je Jakumopulu.

Vesna Atanasova, programska menadžerka u Odsjeku za obrazovanje Savjeta Evrope kazala je da su vlasti u Crnoj Gori usvojile Zakon i prepoznale akademski integritet kao jedan od najvećih izazova i za akademsku zajednicu i za društvo u procesu reforme visokog obrazovanja.

Iz perspektive Savjeta Evrope, važno je razumjeti da je akademski integritet ključni dio slagalice kvaliteta obrazovanja – to je jasno definisano i kroz preporuke Komiteta ministara Savjeta Evrope vladama u kojima se precizira da korupcija u obrazovanju predstavlja kršenje osnovnog principa jednakih prava, te da kvalitetno obrazovanje mora biti oslobođeno korupcije. Komitet ministara je u svojoj Preporuci sugerisao da antikorupcijske mjere treba da obuhvate cijelu zajednicu u kojoj bi se korupcija smatrala neprihvatljivom u svakoj oblasti. Po tom pitanju, Komitet ministara će 13. jula usvojiti Preporuke o prevarama u obrazovanju, koje će postaviti nove standarde Savjeta Evrope u oblasti akademskog integriteta“, zaključila je Atanasova.

Dvodnevna konferencija okuplja oko 60 učesnika i učesnica iz Crne Gore, uglavnom članove i članice akademske zajednice i predstavnike/ce nadležnih državnih organa. Organizuje se u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve“, kao dio programskog okvira „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

 

Previous Univerzitet Crne Gore domaćin prve internacionalne nedelje u saradnji sa španskim univerzitetima

198 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”