National Erasmus + Office +382 20 223 087

ODRŽANA FINALNA KONFERENCIJA TEMPUS PROJEKTA SD TRAIN

Konferenciju je otvorila Prof. dr Maja Baćović, prorektorka Univerziteta Crne Gore. Prisutne je ispred Mašinskog fakulteta kao domaćina konferencije pozdravio Prof. dr Janko Jovanović, prodekan za naučno-istraživački rad. Finalnoj konferenciji su pored predstavnika Univerziteta Crne Gore i Mašinskog fakulteta prisustovali predstavnici lokalnih samouprava, profesori sa partnerskih univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana, predsqavnici partnera iz zemalja EU (TU Delft i UPC BarselonaTech), prof. Jordi Segalas Coral iz Barselone i prof. Karel F. Mulder iz Delfta koji su održali predavanja iz oblasti održivog razvoja infrastrukture i energetske efikasnosti. Nacionalni   Erasmus+ koodinator je predstavio Erasmus+ program EU i mogućnosti za učešće ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore, posebno dio koji se odnosi na kreditnu mobilnost, imajući u vidu da nisu sve zemlje iskoristile kvote namijenjene ovoj akciji.

Sve informacije o projektu, kao i materijali koji su razvijeni u toku projekta su dostupni na sajtu projekta na Univeritetu Crne Gore (www.sdtrain.ac.me).

Prezentacija Nacionalne Erasmus + kancelarije se može preuzeti ovdje.

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

264 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”