National Erasmus + Office +382 20 223 087

Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

Na sesiji će biti predstavljen konkurs za prijavu projekata u okviru komponente Capacity Building koji se završava 10. februara 2015. godine, nacionalni i regionalni prioriteti za tekući konkurs, kao aplikacioni formular za projekte izgradnje kapaciteta.

Radna sesija će biti prilika da se predstave aplikacije koje su u fazi pripreme, kako bi se pomoglo aplikantima u eventualnom pronalaženju partnera u projektu i dali odgovori na konkretna pitanja u vezi sa samom prijavom, uslovima učešća, prioritetima isl. a sve u cilju uspostavljanja dobre komunikacije između svih učesnika i pravovremene prijave projekata.

Previous Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – Rezultati selekcije projekata

107 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”