National Erasmus + Office +382 20 223 087

Održan početni sastanak partnera u okviru projekta “Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja”

Početni sastanak partnera u sklopu međunarodnog naučnog projekta: „Pravne klinike u službi ranjivih grupa: poboljšanje zapošljivosti studenata prava putem praktičnog obrazovanja” (“Legal clinics in service of vulnerable groups: enhancing the employability of law students through practical education – ENEMLOS”), održan je od 23.-eg do 26.-og februara 2020. godine u Budvi.

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, koji je ujedno i koordinator projekta, bio je domaćin ovog sastanka. Pored dekanke Pravnog fakulteta, prof. dr Anete Spaić, uvodnu riječ su dali Vanja Drljević, koordinator Nacionalne Erasmus + kancelarije i Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Crne Gore.

Pored ambasadora zemalja učesnika, rektora pojednih univerziteta, sastanku su prisustvovali svi akademski i neakademski partneri ENEMLOS-a, uključujući i predstavnike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Regent’s Univerziteta iz Londona, kao i Univerziteta u Varšavi.

Projekat je od posebnog značaja za razvoj sistema obrazovanja pravnika u Crnoj Gori, jer će u okviru istog crnogorski studenti prava po prvi put imati priliku da u sklopu pravnih klinka, a pod vođstvom renomiranih stručnjaka iz crnogorskog pravosuđa i akademske zajednice, rade sa tzv. “živim klijentima”. Drugim riječima, crnogorski građani koji iskažu potrebu za tim, a posebno ranjive grupe, imaće mogućnost da na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore dobiju besplatnu pravnu pomoć od njegovih studenta.

Kvalitet pružene pravne pomoći osiguraće se učešćem nastavnika Pravnog fakulteta i istaknutih stručnjaka judikature iz: Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva, Advokatske komore, Notarske komore i Komore javnih izvršitelja.

Prezentaciju sa ovog događaja možete pronaći na sledećem link-u: CBHE project management

 

 

Previous “Reforms Inside” – the publication of Montenegrin HERE team

106 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”