National Erasmus + Office +382 20 223 087

Objavljena publikacija HERE tima “Reforms Inside”

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da je crnogorski Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (Higher Education Reform Experts Team), u saradnji sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom u Crnoj Gori objavio publikaciju pod nazivom “Reforms Inside“, koja se odnosi na razmatranje određenih tema u visokom obrazovanju. Publikacija takođe sadrži tekstove o ciljevima i rezultatima projekata odobrenih u okviru ključne akcije 2 “Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja” programa Erasmus+, a koje sprovode istaknuti predstavnici crnogorske akademske zajednice.

Publikacija je dostupna na sledećem link-u: Publikacija HERE tima

Previous Sastanak koordinatora novoodobrenih projekata u Briselu

51 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”