Održan Erasmus+ Informativni dan za mlade

              U organizaciji Nacionalne Erasmus+ kancelarije i ADP Zida, i u saradnji sa Kancelarijom za mlade, Glavni grad Podgorica, danas je, u prostorijama Narodne biblioteke “Radosav Ljumović” održan Informativni dan, koji je imao za cilj da upozna sve relevantne stakeholdere sa mogućnostima koje nudi Erasmus+ program za organizacije i institucije omladinskog sektora.

U uvodnom dijelu govorili su Vanja Drljević, ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije, Sanda Rakočević ispred ADP Zida, Danijela Vujošević, ispred Ministarstva sporta i mladih, kao i Ksenija Borilović ispred Kancelarije za mlade Glavnog grada.

Program Erasmus+ su predstavili Rina Muhaj, ispred Nacionalne Erasmus+ kancelarije, koja je govorila o mogućnostima izgradnje kapaciteta i virtuelne razmjene, kao i Milena Šćepanović ispred ADP Zida koja je objasnila projekte mobilnosti.

Tokom dogadjaja dio panela su takodje bile i organizacije iz omladinskog sektora koje su dijelile svoja iskustva učešća u Erasmus+ programu (Centar za omladinsku organizaciju, NVO Prima i Cazas), kao i organizacije i lokalne samouprave koje manje učestvuju u programu Centar za afirmaciju RE populacije, Eduko plus, Opština Tuzi, Opština Tivat, Mreža za omladinski aktivizam) koje su otvorile dijalog o njihovim potrebama i poteškoćama učešća u programu, kao i iskustva dijelovanja sa mladima.

Prezentacija sa događaja je dostupna ovde

 

 

Previous Informativni dan – Erasmus+ za mlade

200 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”