Održan dvodnevni događaj u Briselu za ICPs, NEOs i ENFPs

U Briselu je u periodu od 23.-eg do 25.-og januara 2024. godine održan događaj za predstavnike nacionalnih Erasmus+ kancelarija, nacionalnih agencija i drugih nacionalnih ključnih tačaka širom svijeta.

Ovo je bila prilika da se razmotre mogućnosti buduće saradnje, kao i da se kreiraju nova partnerstva i sinergije između ICPs, NEOs i ENFPs iz Evrope do Azije, Pacifika, Srednjeg Istoka u okviru programa Erasmus+.

Sastanak je otvoren od strane Sophie Beernaerts, direktorice Izvršne agencije za obrazovanje, audovizuelnu politiku i kulturu, kao i Filip Van Depoele-a, šefa Sektora za međunarodnu saradnju, Generalnog direktorata za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Evropske komisije (DG EAC).

Tokom dvodnevnog događaja predstavljeni su finalni rezultati selekcije prethodnog poziva različitih regija svijeta koje učestvuju u programu. Takođe su predstavljene i novine novog poziva za podnošenje projektnih prijedloga koji je u toku.

Prvi dan događaja je takođe uključio radionice za sve kvalifikovane akcije međunarodne dimenzije Erasmus+ programa za koje su treće zemlje nepridružene programu kvalifikovane za učešće. Radionice su bile na temu akcija mobilnosti (Erasmus Mundus, ICM, Erasmus+ virtuelne razmjene) kao i akcija saradnje (CBHE, CB VET, CB Youth, CB Sport i Jean Monnet). Tokom radionice su učesnici dijelili iskustva sprovođenja ovih akcija u svojim zemljama, dijelili primjere dobre prakse kao i poteškoće sa kojima se implementacija pojedinih akcija suočava.

Tokom dvodnevnog događaja, osim umrežavanja sa nacionalnim agencijama, nacionalnim Erasmus+ kancelarijama i Erasmus+ nacionalnim kontakt tačkama, takođe su organizovani i bilateralni sastanci i konsultacije sa nadležnim kontakt adresama iz Izvršne agencije za sve kvalifikovane akcije u oblasti visokog obrazovanja, stručnog obrazovanja, mladih i sporta, kao i sa predstavnicima DG EAC-a.

 

 

Previous Najava novog Erasmus Master studijskog programa: Pametna održivost životne sredine

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”