National Erasmus + Office +382 20 223 087

Objavljen konkurs za Erasmus+ program za 2016. godinu

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja (rok za podnošenje prijava: 2. februar 2016 godine)

Mobilnost pojedinaca u području mladih 2. februar i 4. oktobar 2016. godine)

Zajedničke magistarske studije Erasmus Mundus (18. februar 2016. godine)

Događaji velikih razmjera evropske volonterske službe (1. april 2016. godine)

Ključna aktivnost 2 (KA2) – saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja (26. april 2016. godine)

Strateška partnerstva u području mladih (2. februar 2016. godine i 4. oktobar 2016. godine)

Koalicije znanja, koalicije sektorskih vještina (26. februar 2016. godine)

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja (10. februar 2016. godine)

Jačanje kapaciteta u području mladih (2. februar 2016. godine i 1. jul 2016. godine)

 

Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike

Strukturirani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka u području mladih (2. februar, 2 april i 4. oktobar 2016. godine)

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre Jean Monnet, moduli Jean Monnet, centri izvrsnosti Jean Monnet, podrška uduženjima, mreže Jean Monnet, projekti Jean Monnet (25. februar 2016. godine)

Sport

Zajednička partnerstva (21. januar i 12. maj 2016. godine)

Mala zajednička partnerstva (12. maj 2016. godine)

Neprofitni evropski sportski događaji (21. januar i 12. maj 2016. godine)

Za finansiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Sljedeće države mogu u potpunosti učestvovati u aktivnostima programa Erasmus+: 28 država članica Europske unije, zemlje EFTA-e/EGP-a (Island, Lihtenštajn i Norveška), države kandidatkinje: Turska i bivša jugoslovenska republika Makedonija.

Neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz partnerskih zemalja. Pogledajte vodič programa Erasmus+ za dodatne pojedinosti o oblicima učešća.

Ukupan budžet za ovaj konkurs Erasmus+ programa iznosi oko 1 871,1 milona eura

Za detaljne informacije o podnošenju prijava i uslovima učešća u projektima  pogledajte vodič programa Erasmus+.

 

 

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

280 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”