National Erasmus + Office +382 20 223 087

Mreže

Žan Mone mreže predstavljajunovu Žan Mone akciju, čiji je cilj podsticanje stvaranja i razvoja međunarodnih konzorcijuma (ustanova visokog obrazovanja, Centara izvrsnosti, departmana, timova, individualnih eksperata, itd.) u oblasti studija Evropske unije.

Projekti Žan Mone mreža traju tri godine.

Oni doprinose sakupljanju informacija, razmjeni praksi, izgradnji znanja i promovisanju procesa Evropske integracije širom svijeta.

Ova akcija može takođe podržati unapređenje postojećih mreža pomaganjem posebnih aktivnosti, prije svega podsticanjem učešća mladih istraživača u temama u vezi sa EU.

Ovi projekti će biti zasnovani na jednostranim prijavama, usmjerenim na aktivnosti koje ne mogu biti uspješno postignute na nacionalnom nivou i zahtijevaće učešće najmanje pet partnerskih institucija (uključujući aplikanta) iz pet različitih zemalja. Njihov cilj je da preuzmu projekte koji imaju više multinacionalnu nego nacionalnu dimenziju.

Aplikacije za Žan Mone mreže se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”