Međunarodni kamp za psihologe – prilika za Erasmus+ praksu

Zadovoljstvo nam je da Vas informišemo o Khushi Minds, što predstavlja kliniku za kliničku psihologiju koja posluje online i započela je svoje aktivnosti u Portugalu krajem 2021. godine.

Za razliku od drugih platformi, ovo nije tržište, već prava klinika sa prethodno odabranim timom kliničkih psihologa, gdje se razumije da su kulturno porijeklo i kontekst važni za pružanje kvalitetnih i pristupačnih mentalnih zdravstvenih usluga u Evropi.

Ovaj projekat je uspješno sproveden u Portugalu i cilj je da se replikuje u drugim zemljama, fokusirajući se na stvaranje stabilnog i posvećenog tima u svakoj zemlji/teritoriji (za neke zemlje postoji cilj da imaju različite timove za specifične kulture/jezike).

 

Stoga, želimo da Vas obavijestiom o međunarodnom kampu za psihologe.

Zemlja: Portugal

Grad: Leirija, svakako jedan od najzanimljivijih gradova u centru Portugala. Leirija, predivno smještena pored rijeke Lis, predstavlja grad pun zanimljivosti. https://centerofportugal.com/destination/leiria

Mjesto: Socijalni inkubator inovacionog ekosistema Start Up Leirija https://startupleiria.com/

Trajanje: 3 mjeseca (oktobar-decembar 2024.)

Ko može da se prijavi: Studenti/diplomirani studenti kliničke psihologije iz programa Erasmus+

Rok za prijavu: 30. april 2024. na luis@khushiminds.com sa motivacionim pismom i CV-jem

 

Opšti cilj:

Khushi Minds želi da identifikuje 6 studenata/diplomiranih studenata kliničke psihologije sa socijalno preduzetničkim profilom koji bi željeli da rade u međunarodnom timu u Leiriji, kako bi osmislili put do stvaranja Khushi Minds-a u svojoj zemlji. Ovaj autonomni tim će imati priliku da kreira i razvije strategiju i pokuša da je primijeni. Samo će jedan kandidat biti izabran po zemlji/teritoriji, ali je otvoreno za svaku zemlju u Evropi.

Ovaj tim će biti integrisan u mladi preduzetnički ekosistem StartUp Leirija sa lako pristupnom odličnom regijom u centru Portugala.

 

Opis posla:

Svaki član tima će imati priliku da:

  • Kreira sadržaj i personalizuje online platformu Khushi Mind (Khushiminds.com);
  • Pruži sadržaj i promociju na društvenim mrežama;
  • Razvije partnerstva sa kompanijama i nevladinim organizacijama radi promocije mentalnog zdravlja u svojoj zemlji;
  • Pruži online usluge mentalnog zdravlja (u zavisnosti od pravnog okvira svake zemlje i nivoa obrazovanja);
  • Pruži online sesije osvješćivanja o mentalnom zdravlju lokalnim organizacijama/ciljnim grupama;
  • Identifikuje najbolju strategiju za stvaranje Khushi Minds-a na svojoj teritoriji;
  • Ima obuku sa profesionalcima iz oblasti mentalnog zdravlja;
  • Nauči kako da radi u preduzetničkom okruženju;

 

Previous Održan TAM seminar na temu plagijarizma

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”