National Erasmus + Office +382 20 223 087

Erasmus+ kontakt seminar u Dubrovniku

Seminar je organizovan od strane Erasmus+ nacionalnih agencija iz Hrvatske, Slovenije, Njemačke i Austrije. Cilj ovog seminara je bio da olakša pronalaženje partnerskih institucija visokog obrazovanja iz programskih zemalja (Austrije, Hrvatske, Slovenije i Njemačke) i partnerskih zemalja (Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore i Srbije) za projekte mobilnosti i jačanja kapaciteta u okviru Erasmus+ programa.

Na seminaru su učestovali predstavnici nacionalnih agencija i ustanova visokog obrazovanja iz programskih zemalja organizatora seminara, predstavnici nacionalnih Erasmus+ kancelarija i ustanova visokog obrazovanja iz zemalja regiona Zapadnog Balkana, kao i predstavnik Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu Evropske komisije.

Analiza pristiglih prijava za projekte kreditne mobilnosti pokazala je da sredstva koje su Nacionalne Erasmus+ agenije iz nekih od programskih zemalja (Velika Britanija, Francuska, Belgija, Njemačka, španija, Finska) imale na raspolaganju za projekte kreditne mobilnosti sa partnerskim zemljama Zapadnog Balkana nijesu u potpunosti iskorišnjenja.

Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu Evropske komisije je dao preporuku da Nacionalne agencije koje to žele, otvore drugu rundu prijava za konkurs 2015 za regione koji nijesu iskoristili sva sredstva koja su bila predviđena. Drugi krug prijava bi bio otvoren od sredine juna tekuće godine i bio bi otvoren do 24. septembra 2015. godine.

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

262 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”