National Erasmus + Office +382 20 223 087

Erasmus+ Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – Rezultati selekcije projekata

U okviru ovog konkursa će biti finansirano 140 projekata. 

Crna Gora je bila uključena u 23 projektne prijave, što pokazuje veliku zainteresovanost akademske zajednice za učešće u EU projektima, kao i dobru povezanost akademske zajednice s ustanovama visokog obrazovanja iz regiona i EU.

Od ukupnog broja prijavljenih, odobreno je 15 projekata za region zapadnog Balkana, koji su  regionalnog karaktera, što je bio jedan od prioriteta. Ustanove visokog obrazovanja iz Crne Gore učestvuju u četiri novoizabrana  projekta, koji se odnose na na jačanje istraživačkih kapaciteta, poboljšanje položaja studenata sa invaliditetom, unapređenje bibliotečkih servsa i razvoj master studija u oblasti informacionih tehnologija. Ukupan budžet projekata u kojima učestvuju ustanove iz Crne Gore oko 3,5 miliona eura.

Detaljan opis projekata u kojima učestvuju ustanove iz Crne gore je dostupan na linku: http://www.neomontenegro.ac.me/presjekprojekata.php?l=mn&ptype=Erasmus  

Rezultate selekcije možete preuzeti na web stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA).

 

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

285 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”