National Erasmus + Office +382 20 223 087

Erasmus+ informativni dan u Crnoj Gori

Erasmus+ je program za saradnju Evropske unije koji pokriva oblasti obrazovanja, mladih i sporta za period od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ nasljeđuje tri programa za obrazovanje u kojima je Crna Gora do sada učestvovala – Tempus, Erazmus Mundus i Program za cjeloživotno učenje, kao i program Mladi u akciji.

Na Info danu će biti predstavljen konkurs Erasmus+ programa za 2016. godinu prijavu projekata u okviru izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, kreditne mobilnosti, Erasmus Mundus zajedničkih master programa i Žan Mone akcije, koji čine međunarodnu dimenziju Erasmus+ programa.  Na info danu će biti prisutan Franco Burgio, programski menadžer za Crnu Goru, tako da će to biti jedinstvena prilika da porazgovarate s njim o svim nedoumicama u vezi s pomenutim akcijama. Rezultati konkursa za 2015. godinu u okviru akcija Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju i Međunarodna kreditna mobilnost će takođe biti predstavljeni na info danu.

Agendu info dana možete pronaći ovdje.

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

186 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”