National Erasmus + Office +382 20 223 087

Erasmus+ informativni dan 2023. godine

Zadovoljstvo nam je da Vas obavijestimo da Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori organizuje Erasmus+ informativni dan, koji će se održati 20.-og decembra 2023. godine, s početkom u 09:00h, u prostorijama zgrade Rektorata Univerziteta Crne Gore.

Sa budžetom od 4.3 billion EUR za narednu godinu, Erasmus+ nastavlja da pruža podršku ustanovama visokog obrazovanja i studentima, kao i drugim ciljnim grupama. Saradnja u okviru programa Erasmus+ nastaviće da okuplja ljude i organizacije kako bi zajednički radili na 4 prioriteta programa Erasmus+: inkluzija, aktivno građanstvo i demokratsko učešće, inkluzija i zelena ekonomija. Mogućnosti saradnje u okviru programa Erasmus+ pružaju podršku raznim vrstama projekata od malih partnerstava za saradnju pa sve do inicijative Evropski univerziteti.

Cilj informativnog dana je predstavljanje rezultata Crne Gore u okviru prethodnog Erasmus+ poziva, predstavljanje novina u okviru novog poziva za podnošenje projektnih prijedloga programa Erasmus+, kao i informisanje svih potencijalnih učesnika u ovom programu o akcijama u oblasti visokog obrazovanja za koje je Crna Gora kvalifikovana za učešće.

Nacrt agende za pomenuti događaj je dostupan ovde

Molimo da potvrdite Vaše učešće na informativnom danu najkasnije do ponedeljka, 18.-og decembra 2023. godine na mejl erasmusmontenegro@ac.me

Previous Erasmus+ informativni dan u oblasti stručnog obrazovanja i obuke

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”