National Erasmus + Office +382 20 223 087

Drugi poziv za projekte međunarodne kreditne mobilnosti

Kao što je najavljeno u maju, većina Nacionalnih agencija je otvorila drugi poziv za projekte u okviru konkursa za međunarodnu kreditnu mobilnost za 2015. godinu. Poziv je otvoren za projekte mobilnosti sa regionima sa kojima nijesu iskorišćena sva raspoloživa sredstva u okviru konkursa koji je trajao do 4. marta 2015. godine, među kojima je i region Zapadnog Balkana.

Ovaj poziv omogućava ustanovama visokog obrazovanja iz Crne Gore da konkurišu za projekte mobilnosti sa ustanovama visokog obrazovanja iz sljedećih programskih zemalja: Austrija, Bugarska, Hrvatska, Republika ÄŒeška, Njemačka, Danska, Estonija, španija, Finska, Francuska, Mađarska, Irska, Letonija, Makedonija, Malta, Holanija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Slovačka i Velika Britanija.

Projekti kreditne mobilnosti zasnovani su na principu uspostavljanja bilateralnih sporazuma (interinstitucionalnih sporazuma) sa ustanovama visokog obrazovanja iz programskih zemalja. Nakon potpisivanja interinstitucionalnog spoazuma, ustanova visokog obrazovanja iz programske zemlje podnosi aplikaciju Nacionalnoj agenciji za Erasmus+ program u svojoj zemlji.

Poziv je otvoren do 24. septembra 2015. godine u 12:00 (CET).

Izvršna agencija za obrazovanje audiovizulnu umjetnost i kulturu će uskoro objaviti formular za prijavljivanje. Za pripremanje aplikacije može pomoći model aplikacione forme koji se nalazi na linku.

Sve informacije su takođe dostupne na web stranici Nacionalne Erasmus + kancelarije, kao i na web stranicama Nacionalnih agencija za Erasmus+ program koje su objavile poziv.

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

154 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”