National Erasmus + Office +382 20 223 087

Coimbra Group program stipendija za mlade istraživače iz evropskog susjedstva

Izabrane zemlje za program stipendiranja za 2015. godinu su: Albanija, Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Makedonija, Gruzija, Izrael, Jordan, Kazahstan, Kosovo, Kirgistan, Liban, Libija, Moldavija, Crna Gora, Maroko, Palestina, Srbija, Sirija, Tadžikistan, Tunis, Turkmenistan, Ukrajina i Uzbekistan.

šema je namijenjena mladim profesorima (mlađim od 35 godina). Aplikanti treba da budu državljani i rezidenti jedne od navedenih zemalja, članovi akademskog osoblja univerziteta sa sjedištem u jednoj o navedenih zemalja. Osim toga, u većini slučajeva treba da iamju status postdoktoranata ili ekvivalentan status, mada neke ustanove mogu nuditi mogućnosti za student doktorskih studija.

Rok za apliciranje je 31. mart 2015.godine.

On-line aplikaciona forrma je dostupna na linku: www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Za sve dalje informacije može kontaktirati  Anna Quici (quici@coimbra-group.eu).

 

 

Coimbra 

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

280 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”