National Erasmus + Office +382 20 223 087

Cluster sastanak lokalnih koordinatora novoodobrenih projekata

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore je danas održan cluster sastanak Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) odobrenih u okviru konkursnog roka za 2019. godinu.

Sastanak je imao za cilj upoznavanje sa novim projektima prije početka same implementacije, kao i diskusiju o mogućim izazovima i preprekama za njihovu realizaciju. Na sastanku je bilo riječi i o finansijskim pravilima koja se odnose na pomenutu generaciju projekata, odnosno o projektnom i finansijskom menadžmentu istih.

U okviru Erasmus+ konkursa za 2019. godinu za ključnu akciju 2 Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja odobreno je 9 projekta u kojima učestvuju ustanove visokog obrazovanja iz naše zemlje (od kojih su 3 koordinatorska, dok u preostalim projektima institucije iz Crne Gore učestvuju kao partneri), što je rekordan broj kada je u pitanju dosadašnje učešće naših univerziteta u programu Erasmus+.

Stoga je organizovanje ovakvog sastanka od izuzetnog značaja, jer su po prvi put na lokalnom nivou predstavljeni ciljevi i očekivani rezultati projekata i istovremeno definisani koraci koji su važni na samom početku kako bi se olakšala dalja implementacija projekata.

Pored lokalnih koordinatora projekata, sastanku su prisustvovali i predstavnici menadžmenta ustanova visokog obrazovanja, kao i neakademski partneri koji učestvuju u projektima.

Ovom prilikom najavljen je i Erasmus+ informativni dan, koji će se održati 18. novembra 2019. godine u Rektoratu Univerziteta Crne Gore, čiji je cilj predstavljanje novog poziva za prijavu Erasmus+ projekata i informisanje javnosti o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila učešćem u Erasmus+ programu, najvećem programu Evropske unije u oblasti obrazovanja.

Prezentacija Nacionalne Erasmus+ kancelarije o projektnom menadžmentu je dostupna na sljedećem linku.

 

Previous The Cluster meeting of the local coordinators of the newly selected Erasmus+ CB HE projects

195 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”