National Erasmus + Office +382 20 223 087

Cluster sastanak Erasmus+ i Tempus projekata u oblasti razvoja kurikuluma

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) i nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori organizovali su na Univerzitetu Crne Gore sastanak sa rukovodiocima Erasmus+ i Tempus projekta koji za temu imaju razvoj kurikuluma.

Sastanak je otvorio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić, i ovom prilikom naglasio značaj koji ovi projekti imaju za oblast visokog obrazovanja, kao i za modernizaciju sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali Giulia Moro, programski menadžer Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) iz Brisela, predstavnici Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori, kao i koordinatori 14 projekata koji su bili tema sastanka. Sastanku su prisustvovali i predstavnici novoosnovane Agencije za kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja.

Projektni menadžer EACEA za Crnu Goru g-đa Giulia Moro je naglasila da se najveći broj Erasmus+ i Tempus projekata odnosi na oblast razvoj kurikuluma, i da stoga Evropska komisija posvećuje posebnu pažnju implementaciji ove vrste projekata.

Sastanak je imao za cilj sagledavanje rezultata Erasmus+ i Tempus projekata, njihovog uticaja na sistem visokog obrazovanja, kao i diskusiju o problemima na koje se nailazilo prilikom implementacije. Poseban akcenat je stavljen na aspekt održivosti projekata. Članovi nacionalnog tima eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) prof. dr Mira Vukčević i prof. dr Jelena Knežević su moderirale sesije posvećene izazovima u implementaciji projekata i njihovoj održivosti.

Na sastanku je razmatran  opšti uticaj projekata na sistem visokog obrazovanja u Crnoj Gori, i date su i brojne preporuke koje treba da olakšaju implementaciju projekata koji su u toku i budućih projekata.

 

Previous Cluster meeting of the Erasmus+ and Tempus projects in the field of curriculum development

53 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”