National Erasmus + Office +382 20 223 087

Žan Mone aktivnosti 2015 – EAC/A04/2014 – rezultati selekcije

Projekti predloženi za EU grant:

Žan mone moduli, katedre i centri izvrsnosti

Žan Mone podrška institucijama i udruženjima

Žan Mone mreže i Žan Mone projekti

Rezervna lista projekata:

Previous Radna sesija za Erasmus+ – Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju

382 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”